CP E.03.01:2019

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

02/01/2020

Data punerii in aplicare

17/01/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

61

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 2 din 2.01.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 7-13, 2020, art. 18), cu aplicare din 17.01.2020.

Grupa

E03

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ este un document privind protecția împotriva incendiilor în domeniul stansardizării și stabilește cerințele generale de asigurarare rezistenței la foc a obiectivelor protejate, inclusiv clădirilor, construcțiilor, edificiilor și compartimentelor de incendiu (în continuare – obiective protejate), în etapele de proiectare, construcție, reparație capitală și reconstrucția, precum și alte lucrări legate de înlocuirea integrală sau parțială a elementelor de construcție, înlocuirea completării golurilor în elementele de construcții cu limitele de rezistența la foc normate, precum și la schimbarea clasei de pericol de incendiu funcțional.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C E(01-03)

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.05-2015; NCM E.03.01-2005; NCM E.03.02-2014; NCM E.03.03:2018; NCM E.03.04:2004; NCM B.02.01-2006; NCM C.01.02:2017; NCM C.01.03:2017; NCM C.01.04-2005; NCM C.01.06:2014; NCM C.01.08:2016; NCM C.01.10:2016; NCM C.02.02:2016; NCM C.02.03-2004; NCM C.01.12:2018; SM SR EN 135011+A1:2012; SMEN13501-2:2016; SM SR EN 13501-3+A1 :2012; SM EN 13501-4:2016; SM EN 13501-5:2016; SM EN 13501-6:2019; SM GOST 31251:2010;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 2 din 2.01.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 7-13, 2020, art. 18), cu aplicare din 17.01.2020.
Clasificare

Grupa

E03

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ este un document privind protecția împotriva incendiilor în domeniul stansardizării și stabilește cerințele generale de asigurarare rezistenței la foc a obiectivelor protejate, inclusiv clădirilor, construcțiilor, edificiilor și compartimentelor de incendiu (în continuare – obiective protejate), în etapele de proiectare, construcție, reparație capitală și reconstrucția, precum și alte lucrări legate de înlocuirea integrală sau parțială a elementelor de construcție, înlocuirea completării golurilor în elementele de construcții cu limitele de rezistența la foc normate, precum și la schimbarea clasei de pericol de incendiu funcțional.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C E(01-03)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.05-2015; NCM E.03.01-2005; NCM E.03.02-2014; NCM E.03.03:2018; NCM E.03.04:2004; NCM B.02.01-2006; NCM C.01.02:2017; NCM C.01.03:2017; NCM C.01.04-2005; NCM C.01.06:2014; NCM C.01.08:2016; NCM C.01.10:2016; NCM C.02.02:2016; NCM C.02.03-2004; NCM C.01.12:2018; SM SR EN 135011+A1:2012; SMEN13501-2:2016; SM SR EN 13501-3+A1 :2012; SM EN 13501-4:2016; SM EN 13501-5:2016; SM EN 13501-6:2019; SM GOST 31251:2010;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

61

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

02/01/2020

Data punerii in aplicare

17/01/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

61

Clasificare normativ

CP