CP E 04.02-2013

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

06/06/2013

Data punerii in aplicare

01/09/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

81

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 82 din 06 iunie 2013, cu aplicare din 01.09.2013.

Grupa

E04

Inlocuiește

CР E.04.02-2003

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic cuprinde principii generale ce trebuiesc avute în vedere la proiectare şi execuţie a izolaţiei termice la clădiri noi şi existente, prin lucrări de termoizolare a diferitelor elemente şi subansambluri ale acestora.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C E.04

A fost înlocuit de

Ediție

2013

Normativul de baza

Referințe normative

HOTĂRÎRE de GUVERN RM Nr. 226 din 29.02.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcţii; NCM E.04.01-2006 (MSN 2.04-02-04). „Protecţia termică a clădirilor”; NCM A.07.02-99 „Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare avizare aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii”; NCM E.03.02-2001 „Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor”; СНиП 3.01.01-85 „Организация строительного производства”; СНиП III-4-80 „Техника безопасности в строительстве”; ГОСТ 166-89 „Штангенциркули. Технические условия”; ГОСТ 427-75 „Линейки измерительные металлические. Технические условия”; ГОСТ 27320-87 „„Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция”; SM 262: 2005 „Amestecuri uscate pentru construcţii. Condiţii tehnice”; ГОСТ 12.1.004-91 „ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности”ГОСТ 12.1.010-76 „ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования”ГОСТ 12.3.002-75 „ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопас-ности”; ГОСТ 12.3.016-87 „ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности”; ГОСТ 26998-86 „Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия”; ГОСТ 1144-80 „Шурупы с полукруглой головкой. Конструкции и размеры”; ГОСТ 7502-98 „Рулетки измерительные металлические. Технические условия”; ГОСТ 9573-96 „Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия”; ГОСТ 10450-78 „Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия”; ГОСТ 15588-86 „Плиты пенополистирольные. Технические условия”; ГОСТ 16962-71 „Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний”; ГОСТ 18124-95 „Листы асбестоцементные плоские. Технические условия”; ГОСТ 23407-78 „Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия”; ГОСТ 26998-86 „Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия”; ГОСТ 27320-87 „Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция” ; ГОСТ 27321-87 „Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия”; ГОСТ 28456-90 „Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия”;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.10
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 82 din 06 iunie 2013, cu aplicare din 01.09.2013.
Clasificare

Grupa

E04

Inlocuiește

CР E.04.02-2003

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic cuprinde principii generale ce trebuiesc avute în vedere la proiectare şi execuţie a izolaţiei termice la clădiri noi şi existente, prin lucrări de termoizolare a diferitelor elemente şi subansambluri ale acestora.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C E.04
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2013

Normativul de baza

Referințe normative

HOTĂRÎRE de GUVERN RM Nr. 226 din 29.02.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcţii; NCM E.04.01-2006 (MSN 2.04-02-04). „Protecţia termică a clădirilor”; NCM A.07.02-99 „Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare avizare aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii”; NCM E.03.02-2001 „Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor”; СНиП 3.01.01-85 „Организация строительного производства”; СНиП III-4-80 „Техника безопасности в строительстве”; ГОСТ 166-89 „Штангенциркули. Технические условия”; ГОСТ 427-75 „Линейки измерительные металлические. Технические условия”; ГОСТ 27320-87 „„Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция”; SM 262: 2005 „Amestecuri uscate pentru construcţii. Condiţii tehnice”; ГОСТ 12.1.004-91 „ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности”ГОСТ 12.1.010-76 „ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования”ГОСТ 12.3.002-75 „ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопас-ности”; ГОСТ 12.3.016-87 „ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности”; ГОСТ 26998-86 „Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия”; ГОСТ 1144-80 „Шурупы с полукруглой головкой. Конструкции и размеры”; ГОСТ 7502-98 „Рулетки измерительные металлические. Технические условия”; ГОСТ 9573-96 „Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия”; ГОСТ 10450-78 „Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия”; ГОСТ 15588-86 „Плиты пенополистирольные. Технические условия”; ГОСТ 16962-71 „Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний”; ГОСТ 18124-95 „Листы асбестоцементные плоские. Технические условия”; ГОСТ 23407-78 „Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия”; ГОСТ 26998-86 „Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия”; ГОСТ 27320-87 „Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция” ; ГОСТ 27321-87 „Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия”; ГОСТ 28456-90 „Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия”;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.10

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

81

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

06/06/2013

Data punerii in aplicare

01/09/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

81

Clasificare normativ

CP