CP E 04.04-2005

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

10/01/2005

Data punerii in aplicare

01/02/2005

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr. 9 din 10 ianuarie 2005, cu aplicare din 1 februarie 2005.

Grupa

E04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod practic în construcţii se referă la executarea şi recepţia lucrărilor de realizare a acoperirilor de izolare, finisare şi protecţie la clădiri şi construcţii, inclusiv a pardoseleleor, exceptînd lucrărirle determinate de condiţiile speciale de exploatare a lor.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C E.04

A fost înlocuit de

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.06.03-85; CP E.04.03-2005; CP E.04.02-2003; ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.010-76; ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 12.3.009-76; ГОСТ 12.3.020-80; ГОСТ 12.4.021-75; ГОСТ 12.4.028-76; ГОСТ 17.2.3.02-78; ГОСТ 27575-87; ГОСТ 30108-94; Сан ПиН 2.1.6.575-96; Сан ПиН 42-128-4690-88;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.30.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr. 9 din 10 ianuarie 2005, cu aplicare din 1 februarie 2005.
Clasificare

Grupa

E04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod practic în construcţii se referă la executarea şi recepţia lucrărilor de realizare a acoperirilor de izolare, finisare şi protecţie la clădiri şi construcţii, inclusiv a pardoseleleor, exceptînd lucrărirle determinate de condiţiile speciale de exploatare a lor.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C E.04
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.06.03-85; CP E.04.03-2005; CP E.04.02-2003; ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.010-76; ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 12.3.009-76; ГОСТ 12.3.020-80; ГОСТ 12.4.021-75; ГОСТ 12.4.028-76; ГОСТ 17.2.3.02-78; ГОСТ 27575-87; ГОСТ 30108-94; Сан ПиН 2.1.6.575-96; Сан ПиН 42-128-4690-88;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.120.30.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

10/01/2005

Data punerii in aplicare

01/02/2005

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

CP