CP E.04.07-2016

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/09/2016

Data punerii in aplicare

07/10/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

90

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 113 din 29.09.2016 (MO, 2016, nr. 347-352, art.1635), cu aplicare din 07.10.2016.

Grupa

E04

Inlocuiește

CР С.04.01-2007

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Documentul normativ completează şi concretizează un şir de prevederi din NCM E.04.02-2014 (MSN 22.05-2014) „Protecția contra zgomotului”, precum şi citează o serie de exemple concrete de calcul şi proiectare a izolaţiei fonice a elementelor de îngrădire a construcţiilor.

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C E.01

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.04.02:2014; (MSN 22.05-2014); GOST 4598-86; GOST 18108-80; GOST 27296-2012SM; SR EN ISO 717-1:2016; SM SR EN ISO 717-2:2016;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 113 din 29.09.2016 (MO, 2016, nr. 347-352, art.1635), cu aplicare din 07.10.2016.
Clasificare

Grupa

E04

Inlocuiește

CР С.04.01-2007

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Documentul normativ completează şi concretizează un şir de prevederi din NCM E.04.02-2014 (MSN 22.05-2014) „Protecția contra zgomotului”, precum şi citează o serie de exemple concrete de calcul şi proiectare a izolaţiei fonice a elementelor de îngrădire a construcţiilor.
Emitent

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C E.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.04.02:2014; (MSN 22.05-2014); GOST 4598-86; GOST 18108-80; GOST 27296-2012SM; SR EN ISO 717-1:2016; SM SR EN ISO 717-2:2016;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

90

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/09/2016

Data punerii in aplicare

07/10/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

90

Clasificare normativ

CP