CP G.01.03:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/12/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

57

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Odinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 198 din 29.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 22-28, art. 127), cu aplicare din 01.07.2015.

Grupa

G01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic în construcţii stabilește reguli generale de proiectare, montare şi exploatare a sistemelor electrice de cablu de topire a gheţii şi zăpezii pentru acoperişuri, jgheaburi şi burlane.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 08

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.05-91;СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; CP G.01.02:2014; SM SR HD 60364-4-41:2012; SM SR HD 60364-5-52:2013; SM SR HD 60364-5-54:2013; SM SR EN 60898-1:2010; GOST 12.1.004-91; GOST 12.1.038-82; ВСН 59-88; ПУЭ – Правила устройства электроустановок. Издание 7

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Odinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 198 din 29.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 22-28, art. 127), cu aplicare din 01.07.2015.
Clasificare

Grupa

G01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic în construcţii stabilește reguli generale de proiectare, montare şi exploatare a sistemelor electrice de cablu de topire a gheţii şi zăpezii pentru acoperişuri, jgheaburi şi burlane.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 08
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.05-91;СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; CP G.01.02:2014; SM SR HD 60364-4-41:2012; SM SR HD 60364-5-52:2013; SM SR HD 60364-5-54:2013; SM SR EN 60898-1:2010; GOST 12.1.004-91; GOST 12.1.038-82; ВСН 59-88; ПУЭ – Правила устройства электроустановок. Издание 7

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

57

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/12/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

57

Clasificare normativ

CP