CP G.03.02-2006

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

20/02/2007

Data punerii in aplicare

01/07/2007

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

76

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova prin ordinul nr. 24 din 20 februarie 2007, cu aplicare din 1 iulie 2007.

Grupa

G03

Inlocuiește

СН 478-80

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod re reguli se extinde asupra proiectării şi montării sistemelor recent construite şi reconstruite ale reţelelor interne şi externe de alimentare cu apă şi de canalizare, constînd din ţevi şi piese de îmbinare, produse din materiale polimere.

Elaboratorul

Adaptat la condiţiile RepubliciiMoldova de ing. N. Eremencov, ing. P. Eremeev

Organul care a aprobat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului

Comitet

CT-C G.01

A fost înlocuit de

Ediție

2006

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.01-85; NCM G.04.08-2006; СНиП 2.04.02-84;СНиП 2.07.01-89; СНиП 2.04.03-85; СНиП 3.05.01-85; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.05.04-85; СНиП 3.01.04 СНиП III-4-80; ГОСТ 2930; ГОСТ 18599

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova prin ordinul nr. 24 din 20 februarie 2007, cu aplicare din 1 iulie 2007.
Clasificare

Grupa

G03

Inlocuiește

СН 478-80

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod re reguli se extinde asupra proiectării şi montării sistemelor recent construite şi reconstruite ale reţelelor interne şi externe de alimentare cu apă şi de canalizare, constînd din ţevi şi piese de îmbinare, produse din materiale polimere.
Emitent

Elaboratorul

Adaptat la condiţiile RepubliciiMoldova de ing. N. Eremencov, ing. P. Eremeev

Organul care a aprobat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului

Comitet

CT-C G.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2006

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.01-85; NCM G.04.08-2006; СНиП 2.04.02-84;СНиП 2.07.01-89; СНиП 2.04.03-85; СНиП 3.05.01-85; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.05.04-85; СНиП 3.01.04 СНиП III-4-80; ГОСТ 2930; ГОСТ 18599

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

76

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

20/02/2007

Data punerii in aplicare

01/07/2007

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

76

Clasificare normativ

CP