CP G.03.03-2011

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

26/10/2011

Data punerii in aplicare

01/01/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

26

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 98 din 26 octombrie cu aplicare din 01 ianuarie 2012.

Grupa

G03

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod normativ se aplică la proiectarea şi montarea conductelor subterane de alimentare cu apă rece din ţevi de masă plastică cu fibre de sticlă şi ţevi de masă plastică cu fibre de bazalt cu presiunea maximă a apei pînă la 1,6 Mpa inclusiv la pozarea în şanţ

Elaboratorul

Institutul Naţional de Cercetări şi proiectări INCP „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C G.02

A fost înlocuit de

Ediție

2011

Normativul de baza

Referințe normative

SNIP 2.04.02-84; SNIP 3.01.04-87; NCM F.01.03-2009; SNIP 3.05.04-85; SNIP III-4-80; CP G.03.02-2006

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.60
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 98 din 26 octombrie cu aplicare din 01 ianuarie 2012.
Clasificare

Grupa

G03

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod normativ se aplică la proiectarea şi montarea conductelor subterane de alimentare cu apă rece din ţevi de masă plastică cu fibre de sticlă şi ţevi de masă plastică cu fibre de bazalt cu presiunea maximă a apei pînă la 1,6 Mpa inclusiv la pozarea în şanţ
Emitent

Elaboratorul

Institutul Naţional de Cercetări şi proiectări INCP „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C G.02
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2011

Normativul de baza

Referințe normative

SNIP 2.04.02-84; SNIP 3.01.04-87; NCM F.01.03-2009; SNIP 3.05.04-85; SNIP III-4-80; CP G.03.02-2006

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.60

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

26

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

26/10/2011

Data punerii in aplicare

01/01/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

26

Clasificare normativ

CP