CP G.03.06-2011

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

08/11/2011

Data punerii in aplicare

01/01/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

29

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor prin ordinul nr. 107 din 08 noiembrie 2011 cu aplicare din 01 ianuarie 2012.

Grupa

G03

Inlocuiește

Pus în aplicare pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod de reguli de aplică la proiectarea şi montarea conductelor subterane de canalizare cu scurgere liberă din ţevi plastice armate cu fibre de sticlă la montarea acestora în şanţuri

Elaboratorul

d.t. T. Coşuleanu, conferenţiarul universitar, d.a. O. Horjan, conferenţiarul universitar, d.t. P. Pleşca, inginer Olesea Cojocaru, inginer V. Prigoda.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C G.02

A fost înlocuit de

Ediție

2011

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.03-85; СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.05.04-85; СНиП III-4-80; CP G.03.02-2006

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.60
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor prin ordinul nr. 107 din 08 noiembrie 2011 cu aplicare din 01 ianuarie 2012.
Clasificare

Grupa

G03

Inlocuiește

Pus în aplicare pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod de reguli de aplică la proiectarea şi montarea conductelor subterane de canalizare cu scurgere liberă din ţevi plastice armate cu fibre de sticlă la montarea acestora în şanţuri
Emitent

Elaboratorul

d.t. T. Coşuleanu, conferenţiarul universitar, d.a. O. Horjan, conferenţiarul universitar, d.t. P. Pleşca, inginer Olesea Cojocaru, inginer V. Prigoda.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C G.02
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2011

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.03-85; СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.05.04-85; СНиП III-4-80; CP G.03.02-2006

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.60

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

29

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

08/11/2011

Data punerii in aplicare

01/01/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

29

Clasificare normativ

CP