CP G.04.02-2003

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

30/12/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 280 din 30 decembrie 2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004.

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul regulament stabileşte bazele de efctuare a auditului energetic al clădirilor existente, cerinţele faţă de conţunutul documentaţiei de audit energetic şi modul de avizare şi aprobare a acesteia.

Elaboratorul

ISP “RURALPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C G.04

A fost înlocuit de

Ediție

2003

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996; Legea nr. 1136-XIV din 13.07.2000; Hotărîrea Guvernului nr. 421 din 05.04.2002;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.020.10.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 280 din 30 decembrie 2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul regulament stabileşte bazele de efctuare a auditului energetic al clădirilor existente, cerinţele faţă de conţunutul documentaţiei de audit energetic şi modul de avizare şi aprobare a acesteia.
Emitent

Elaboratorul

ISP “RURALPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C G.04
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2003

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996; Legea nr. 1136-XIV din 13.07.2000; Hotărîrea Guvernului nr. 421 din 05.04.2002;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.020.10.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

30/12/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

CP