CP G.04.03-2005

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

24/05/2006

Data punerii in aplicare

01/06/2006

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr.57 din 24.05.2006 cu aplicare din 01.06.2006.

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se referă la proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de în călzire locală pe gaz cu elemente radiante infraroşu, care pot fi echipate cu arzătoare deschise radiante infraroşu sau cu elemente tuburi radiante infraroşu.

Elaboratorul

dr. ing. P. Vârlan, membri: ing. M. Pleşca, ing. Iu. Sobeţchi, dr. ing. C. Ţuleanu

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C G.04

A fost înlocuit de

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 5542-87; NCM G.04.01-2006; NCM E.03.02-2001; СНиП 2.01.01-82; СНиП 2.04.05-91; СНиП 2.04.08-87; NRS 35-04-09:2002

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr.57 din 24.05.2006 cu aplicare din 01.06.2006.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se referă la proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de în călzire locală pe gaz cu elemente radiante infraroşu, care pot fi echipate cu arzătoare deschise radiante infraroşu sau cu elemente tuburi radiante infraroşu.
Emitent

Elaboratorul

dr. ing. P. Vârlan, membri: ing. M. Pleşca, ing. Iu. Sobeţchi, dr. ing. C. Ţuleanu

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C G.04
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 5542-87; NCM G.04.01-2006; NCM E.03.02-2001; СНиП 2.01.01-82; СНиП 2.04.05-91; СНиП 2.04.08-87; NRS 35-04-09:2002

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

24/05/2006

Data punerii in aplicare

01/06/2006

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

CP