CP G.04.10-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

25/06/2012

Data punerii in aplicare

01/08/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

171

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 57 din 25 iunie 2012, cu aplicare din 01 august 2012.

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Cerinţele prezentului cod urmează a fi luate în consideraţie la efectuarea lucrărilor de proiectare, montare, reparaţie, reglare precum şi diagnosticul tehnic al reţelelor centralizate de termoficare, staţiilor de pompare, punctelor centrale de termoficare.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 10

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM G.04.07-2006; NCM G.04.08-2006; СНиП 2.04.05-91; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.05.04-85; ГОСТ 14202; ГОСТ 2874

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.10
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 57 din 25 iunie 2012, cu aplicare din 01 august 2012.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Cerinţele prezentului cod urmează a fi luate în consideraţie la efectuarea lucrărilor de proiectare, montare, reparaţie, reglare precum şi diagnosticul tehnic al reţelelor centralizate de termoficare, staţiilor de pompare, punctelor centrale de termoficare.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 10
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM G.04.07-2006; NCM G.04.08-2006; СНиП 2.04.05-91; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.05.04-85; ГОСТ 14202; ГОСТ 2874

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.10

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

171

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

25/06/2012

Data punerii in aplicare

01/08/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

171

Clasificare normativ

CP