CP G.04.15:2019

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/12/2019

Data punerii in aplicare

13/12/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

146

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 322 din 03.12.2019 (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 367-377, art. 2049), cu aplicare din 13.12.2019.

Grupa

G04

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic în construcții stabilește prevederi referitoare la procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri pentru răcirea și/sau încălzirea spațiilor, din punct de vedere al consumului de energie, ce are ca scop determinarea performanțelor energetice ale acestora.

Elaboratorul

SLAVLILSERVICE S.R.L.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-G 04

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.04.02:2014; NCM G.04.06:2018; NCM M.01.02:2016; SM EN 378-1:2017; SM EN 378-2:2017; SM CR 1752:2017; SM SR EN 1886:2011; SM EN ISO 7730:2016; SM SR EN 12097:2011; SM SR EN 12792:2014; SM EN 14511-1:2018; SM SR EN 15251:2011; SM EN 16798-3:2018; SM EN 16798-5-1:2017; SM EN 16798-7:2017; SM CEN/TR 16798-14:2017; SM EN 16798-17:2017; SM EN ISO 16890:2017 (toatepărțile)

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.10, 91.140.40
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 322 din 03.12.2019 (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 367-377, art. 2049), cu aplicare din 13.12.2019.
Clasificare

Grupa

G04

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic în construcții stabilește prevederi referitoare la procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri pentru răcirea și/sau încălzirea spațiilor, din punct de vedere al consumului de energie, ce are ca scop determinarea performanțelor energetice ale acestora.
Emitent

Elaboratorul

SLAVLILSERVICE S.R.L.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-G 04
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.04.02:2014; NCM G.04.06:2018; NCM M.01.02:2016; SM EN 378-1:2017; SM EN 378-2:2017; SM CR 1752:2017; SM SR EN 1886:2011; SM EN ISO 7730:2016; SM SR EN 12097:2011; SM SR EN 12792:2014; SM EN 14511-1:2018; SM SR EN 15251:2011; SM EN 16798-3:2018; SM EN 16798-5-1:2017; SM EN 16798-7:2017; SM CEN/TR 16798-14:2017; SM EN 16798-17:2017; SM EN ISO 16890:2017 (toatepărțile)

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.10, 91.140.40

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

146

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/12/2019

Data punerii in aplicare

13/12/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

146

Clasificare normativ

CP