CP G.05.02-2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

04/09/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

200

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrului dezvoltării regionale și construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 149 din 04 septembrie 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2015

Grupa

G05

Inlocuiește

CP G.05.02-2008

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod practic se extinde asupra proiectării şi executării conductelor de gaz exterioare noi din ţevi de oţel şi conductelor de gaz interioare din oţel şi din cupru.

Elaboratorul

ing. P. Zarițchii (conducător temă); ing. P. Eremeev; ing. M. David

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 11

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.03:2015**;NCM G.04.07:2014**;NCM G.05.01:2014;NCM D.03.01-2006;CP G.05.01-2014;СНиП 11-02-96;СНиП 2.01.07-85*;СНиП 2.01.09-91;СНиП 2.04.12-86;СНиП 2.02.01-83*;СНиП 2.02.03-85;СНиП 2.07.01-89*;СНиП II-7-81*;СНиП III-42-80*;СНиП 3.01.01-85*;ГОСТ 9.602-2005;ГОСТ 380-2005;ГОСТ 617-2006;ГОСТ 859-2001;ГОСТ 1050-88;ГОСТ 1460-81;ГОСТ 2246-70;ГОСТ 3262-75;ГОСТ 4543-71;ГОСТ 5457-75;ГОСТ 5542-87;ГОСТ 5583-78;ГОСТ 8050-85;ГОСТ 8696-74;ГОСТ 8731-74;ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8733-74;ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8946-75 (СТСЭВ 3298-81);ГОСТ 8947-75 (СТСЭВ 3298-81);ГОСТ 8948-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8949-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8950-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8951-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8952-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8953-75;ГОСТ 8954-75;ГОСТ 8955-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8956-75;ГОСТ 8957-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8959-75;ГОСТ 8963-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8966-75;ГОСТ 8968-75;ГОСТ 8969-75;ГОСТ 9045-93;ГОСТ 9087-81;ГОСТ 9238-83;ГОСТ 9467-75;ГОСТ 10704-91;ГОСТ 10705-80;ГОСТ 10706-76;ГОСТ 14637-89;ГОСТ 15836-79;ГОСТ 16037-80;ГОСТ 16523-97;ГОСТ 17375-2001;ГОСТ 17376-2001;ГОСТ 17378-2001;ГОСТ 17379-2001;ГОСТ 19249-73;ГОСТ 19281-89;ГОСТ 19907-83;ГОСТ 20295-85;ГОСТ 20448-90;ГОСТ 23055-78;ГОСТ 24950-81;NRS 35-04-09:2002;NRS 35-04-71:2005

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.40.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrului dezvoltării regionale și construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 149 din 04 septembrie 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2015
Clasificare

Grupa

G05

Inlocuiește

CP G.05.02-2008

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod practic se extinde asupra proiectării şi executării conductelor de gaz exterioare noi din ţevi de oţel şi conductelor de gaz interioare din oţel şi din cupru.
Emitent

Elaboratorul

ing. P. Zarițchii (conducător temă); ing. P. Eremeev; ing. M. David

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 11
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.03:2015**;NCM G.04.07:2014**;NCM G.05.01:2014;NCM D.03.01-2006;CP G.05.01-2014;СНиП 11-02-96;СНиП 2.01.07-85*;СНиП 2.01.09-91;СНиП 2.04.12-86;СНиП 2.02.01-83*;СНиП 2.02.03-85;СНиП 2.07.01-89*;СНиП II-7-81*;СНиП III-42-80*;СНиП 3.01.01-85*;ГОСТ 9.602-2005;ГОСТ 380-2005;ГОСТ 617-2006;ГОСТ 859-2001;ГОСТ 1050-88;ГОСТ 1460-81;ГОСТ 2246-70;ГОСТ 3262-75;ГОСТ 4543-71;ГОСТ 5457-75;ГОСТ 5542-87;ГОСТ 5583-78;ГОСТ 8050-85;ГОСТ 8696-74;ГОСТ 8731-74;ГОСТ 8732-78;ГОСТ 8733-74;ГОСТ 8734-75;ГОСТ 8946-75 (СТСЭВ 3298-81);ГОСТ 8947-75 (СТСЭВ 3298-81);ГОСТ 8948-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8949-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8950-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8951-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8952-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8953-75;ГОСТ 8954-75;ГОСТ 8955-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8956-75;ГОСТ 8957-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8959-75;ГОСТ 8963-75 (СТСЭВ 3300-81);ГОСТ 8966-75;ГОСТ 8968-75;ГОСТ 8969-75;ГОСТ 9045-93;ГОСТ 9087-81;ГОСТ 9238-83;ГОСТ 9467-75;ГОСТ 10704-91;ГОСТ 10705-80;ГОСТ 10706-76;ГОСТ 14637-89;ГОСТ 15836-79;ГОСТ 16037-80;ГОСТ 16523-97;ГОСТ 17375-2001;ГОСТ 17376-2001;ГОСТ 17378-2001;ГОСТ 17379-2001;ГОСТ 19249-73;ГОСТ 19281-89;ГОСТ 19907-83;ГОСТ 20295-85;ГОСТ 20448-90;ГОСТ 23055-78;ГОСТ 24950-81;NRS 35-04-09:2002;NRS 35-04-71:2005

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.40.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

200

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

04/09/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

200

Clasificare normativ

CP