CP H.04.02:2016

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

27/06/2016

Data punerii in aplicare

01/08/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

101

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 83 din 27.06.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 184-192, art. 1115), cu aplica-re din 01.08.2016.

Grupa

H04

Inlocuiește

СН 290-74

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic se aplică mortarelor de construcție pentru zidărie și montarea elementelor de construcții, injectarea golurilor, fisurilor, canalelor elementelor de construcții din beton armat precomprimat, mortarelor de tencuială, rezistente la acțiunea acizilor, rezistente la temperaturi înalte, pompate prin conducte, de impermeabilizare, pentru izolare termică, acustice și rezistente la razele radioactive, preparate pa bază de lianți minerali (ciment, var, ipsos, sticlă solubilă).

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 13

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.08.02:2014 ;CP E.04.03-2005 ;SM SR EN 934-1:2014; SM EN 934-2+A1:2014; SM EN 934-3+A1:2014; SM SR EN 197-1:2014 ;SM SR EN 998-1:2013; SM SR EN 998-2:2013; GOST 12.3.009-76; GOST 5802-86; GOST 6613-86; GOST 8433-81; GOST 8735-88; GOST 8736-93; GOST 10690-73; GOST 10834-76; GOST 12730.1-78; GOST 12966-85; GOST 13302-77; GOST 19906-74; GOST 28013-98

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.100.10
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 83 din 27.06.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 184-192, art. 1115), cu aplica-re din 01.08.2016.
Clasificare

Grupa

H04

Inlocuiește

СН 290-74

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic se aplică mortarelor de construcție pentru zidărie și montarea elementelor de construcții, injectarea golurilor, fisurilor, canalelor elementelor de construcții din beton armat precomprimat, mortarelor de tencuială, rezistente la acțiunea acizilor, rezistente la temperaturi înalte, pompate prin conducte, de impermeabilizare, pentru izolare termică, acustice și rezistente la razele radioactive, preparate pa bază de lianți minerali (ciment, var, ipsos, sticlă solubilă).
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 13
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.08.02:2014 ;CP E.04.03-2005 ;SM SR EN 934-1:2014; SM EN 934-2+A1:2014; SM EN 934-3+A1:2014; SM SR EN 197-1:2014 ;SM SR EN 998-1:2013; SM SR EN 998-2:2013; GOST 12.3.009-76; GOST 5802-86; GOST 6613-86; GOST 8433-81; GOST 8735-88; GOST 8736-93; GOST 10690-73; GOST 10834-76; GOST 12730.1-78; GOST 12966-85; GOST 13302-77; GOST 19906-74; GOST 28013-98

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.100.10

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

101

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

27/06/2016

Data punerii in aplicare

01/08/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

101

Clasificare normativ

CP