CP H.04.04:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

12/12/2018

Data punerii in aplicare

21/12/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

259

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 586 din 12.12.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 499-503, art. 1795), cu aplicare din 21 decembrie 2018.

Grupa

H04

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic se aplică mortarelor de construcție pentru zidărie și montarea elementelor de construcții, injectarea golurilor, fisurilor, canalelor elementelor de construcții din beton armat precomprimat, mortarelor de tencuială, rezistente la acțiunea acizilor, rezistente la temperaturi înalte, pompate prin conducte, de impermeabilizare, pentru izolare termică, acustice și rezistente la razele radioactive, preparate pa bază de lianți minerali (ciment, var, ipsos, sticlă solubilă).

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C H(01-08)

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.04.04:2016 SM EN 196-1:2016 SM SR EN 196-2:2016 SM SR EN 197-1:2014 SM EN 206:2017 SM 324:2017 SM SR EN 450-1:2016 SM EN 933-1:2016 SM SR EN 934 (pe părți) SM SR EN 1008:2011 SM EN 1097-1:2014 SM EN 1097-2:2015 SM EN 1097-6:2016 SM SR EN 1338:2010 SM SR EN 1339:2010 SM SR EN 1340:2010 SM EN 1536:2014 ;SM EN 1538+A1:2015; SM SR EN 1990:2011; SM SR EN 1992 (pe părți); SM SR ISO 2859-1:2011; SM SR ISO 3310-1:2003; SM ISO 3310-2:2014; SM SR ISO 3310-3:2003; SM ISO 3951-1:2016; SM SR ISO 7150-1:2005; SM SR EN ISO 7980:2012; SM SR EN ISO 9001:2015; SM SR EN 12350 (pe părți); SM EN 12390 (pe părți); SM CEN/TS 12390-9:2017; SM SR EN 12504-1:2011; SM EN 12504-2:2016; SM EN 12504-3:2015; SM SR EN 12620+A1:2010; SM EN 12699:2016; SM EN 12878:2015; SM EN 13055:2016; SM SR EN 132631+A1:2010; SMEN13369:2016; SM SR EN 13577:2011; SM SR EN 13670:2011; SM SR EN 13791:2011; SM EN 13877-1:2013; SM EN 13892-3:2015; SM CR 13901:2017 ;SM CR 13902:2017 ;SM EN 14199:2016; SM EN 14216:2016; SM SR EN 14487-2:2011; SM SR EN 14488-7:2011; SM SR EN 14647:2010 ;SM SR EN 14721+A1:2011; SM SR EN 14889-1:2010 ;SM SR EN 14889-2:2010; SM SR EN 15167 (pe părți);SM CEN/TR 15177:2018; SM EN 15743+A1:2016; SM CEN/TR 15868:2017 ;SM CEN/TR 16349:2017; SM CEN/TR 16369:2017; SM EN 16502:2017; SM CEN/TR 16639:2017

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.100.10
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 586 din 12.12.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 499-503, art. 1795), cu aplicare din 21 decembrie 2018.
Clasificare

Grupa

H04

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic se aplică mortarelor de construcție pentru zidărie și montarea elementelor de construcții, injectarea golurilor, fisurilor, canalelor elementelor de construcții din beton armat precomprimat, mortarelor de tencuială, rezistente la acțiunea acizilor, rezistente la temperaturi înalte, pompate prin conducte, de impermeabilizare, pentru izolare termică, acustice și rezistente la razele radioactive, preparate pa bază de lianți minerali (ciment, var, ipsos, sticlă solubilă).
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C H(01-08)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.04.04:2016 SM EN 196-1:2016 SM SR EN 196-2:2016 SM SR EN 197-1:2014 SM EN 206:2017 SM 324:2017 SM SR EN 450-1:2016 SM EN 933-1:2016 SM SR EN 934 (pe părți) SM SR EN 1008:2011 SM EN 1097-1:2014 SM EN 1097-2:2015 SM EN 1097-6:2016 SM SR EN 1338:2010 SM SR EN 1339:2010 SM SR EN 1340:2010 SM EN 1536:2014 ;SM EN 1538+A1:2015; SM SR EN 1990:2011; SM SR EN 1992 (pe părți); SM SR ISO 2859-1:2011; SM SR ISO 3310-1:2003; SM ISO 3310-2:2014; SM SR ISO 3310-3:2003; SM ISO 3951-1:2016; SM SR ISO 7150-1:2005; SM SR EN ISO 7980:2012; SM SR EN ISO 9001:2015; SM SR EN 12350 (pe părți); SM EN 12390 (pe părți); SM CEN/TS 12390-9:2017; SM SR EN 12504-1:2011; SM EN 12504-2:2016; SM EN 12504-3:2015; SM SR EN 12620+A1:2010; SM EN 12699:2016; SM EN 12878:2015; SM EN 13055:2016; SM SR EN 132631+A1:2010; SMEN13369:2016; SM SR EN 13577:2011; SM SR EN 13670:2011; SM SR EN 13791:2011; SM EN 13877-1:2013; SM EN 13892-3:2015; SM CR 13901:2017 ;SM CR 13902:2017 ;SM EN 14199:2016; SM EN 14216:2016; SM SR EN 14487-2:2011; SM SR EN 14488-7:2011; SM SR EN 14647:2010 ;SM SR EN 14721+A1:2011; SM SR EN 14889-1:2010 ;SM SR EN 14889-2:2010; SM SR EN 15167 (pe părți);SM CEN/TR 15177:2018; SM EN 15743+A1:2016; SM CEN/TR 15868:2017 ;SM CEN/TR 16349:2017; SM CEN/TR 16369:2017; SM EN 16502:2017; SM CEN/TR 16639:2017

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.100.10

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

259

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

12/12/2018

Data punerii in aplicare

21/12/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

259

Clasificare normativ

CP