CP L.01.01-2001

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

07/09/2001

Data punerii in aplicare

01/11/2001

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

34

Clasificare normativ

CP

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 69 din 7 septembrie 2001, cu aplicare din 1 noiembrie 2001.

Grupa

L01

Inlocuiește

Se anulează valabilitatea dispoziţiilor de la punctele 7.3.2.1, 7.3.2.2 din „Instrucţiuni metodologice privind modul de întocmire a devizului centralizator pentru realizarea obiectivelor de investiţii ţinînd seama de preţurile curente” aprobate prin ordinul Ministrului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr. 30 din 24.01.2000 (Monitorul Construcţiilor, 2001. vol. 1 (22-23)).

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ (Instrucţiuni) stabileşte modul de întocmire a devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse şi reprezintă unul din documentele normative ale capitolului „Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii.

Elaboratorul

ing.-econ. Т. Serebreanu, ing. L. Kupţova

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C L.01

A fost înlocuit de

CP L.01.01-2012

Ediție

2001

Normativul de baza

Referințe normative

Ord. MDTCGC nr. 73 din 01.08.97; CP L.01.02-2000 ; CP L.01.03-2000; CP L.01.04-2000 ; CP L.01.05-2001; NCM L.01.03-2001; NCM L.01.04-2001

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 69 din 7 septembrie 2001, cu aplicare din 1 noiembrie 2001.
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

Se anulează valabilitatea dispoziţiilor de la punctele 7.3.2.1, 7.3.2.2 din „Instrucţiuni metodologice privind modul de întocmire a devizului centralizator pentru realizarea obiectivelor de investiţii ţinînd seama de preţurile curente” aprobate prin ordinul Ministrului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr. 30 din 24.01.2000 (Monitorul Construcţiilor, 2001. vol. 1 (22-23)).

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ (Instrucţiuni) stabileşte modul de întocmire a devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse şi reprezintă unul din documentele normative ale capitolului „Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii.
Emitent

Elaboratorul

ing.-econ. Т. Serebreanu, ing. L. Kupţova

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C L.01
Altele

A fost înlocuit de

CP L.01.01-2012

Ediție

2001

Normativul de baza

Referințe normative

Ord. MDTCGC nr. 73 din 01.08.97; CP L.01.02-2000 ; CP L.01.03-2000; CP L.01.04-2000 ; CP L.01.05-2001; NCM L.01.03-2001; NCM L.01.04-2001

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

34

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

07/09/2001

Data punerii in aplicare

01/11/2001

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

34

Clasificare normativ

CP