CP L.01.01-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

23/01/2013

Data punerii in aplicare

15/02/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

94

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 6 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 134).

Grupa

L01

Inlocuiește

CP L.01.01-2001

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ (Instrucţiuni) stabileşte modul de întocmire a devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse şi reprezintă unul din documentele normative ale capitolului “Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii.

Elaboratorul

ing. V. Dubova, ing. M. Belscaia, ing. L. Kupţova, ing. V. Ţoi

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM L.01.01-2012; CP L.01.02-2012; CP L.01.03-2012; CP L.01.04-2012; CP L.01.05-2012; CP L.01.07-2012; CP L.01.08-2012; NCM L.02.05-2012; NCM L.02.06-2012; Legea nr. 1107 din 06.06.2002 Codul civil al Republicii Moldova

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 6 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 134).
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

CP L.01.01-2001

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ (Instrucţiuni) stabileşte modul de întocmire a devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse şi reprezintă unul din documentele normative ale capitolului “Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii.
Emitent

Elaboratorul

ing. V. Dubova, ing. M. Belscaia, ing. L. Kupţova, ing. V. Ţoi

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM L.01.01-2012; CP L.01.02-2012; CP L.01.03-2012; CP L.01.04-2012; CP L.01.05-2012; CP L.01.07-2012; CP L.01.08-2012; NCM L.02.05-2012; NCM L.02.06-2012; Legea nr. 1107 din 06.06.2002 Codul civil al Republicii Moldova

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

94

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

23/01/2013

Data punerii in aplicare

15/02/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

94

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie