CP L.01.02-2012

Informații generale

Modificări

3

Data aprobării

23/01/2013

Data punerii in aplicare

15/02/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

15

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 11 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 139).

Grupa

L01

Inlocuiește

CP L.01.02-2000

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

CP L.01.02:2012/А1:2021
24/11/2021
CP L.01.02:2012/А2:022022
10/02/2022
CP L.01.02:2012/А2:072022
01/07/2022

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ (Instrucţiuni) stabileşte modul de calculare a valorii mijloacelor de salarizare pentru includerea în devize, contractele de construcţii (preţurile contractuale) şi efectuarea decontărilor pentru lucrările executate.

Elaboratorul

ing. V. Dubova, ing. M. Belscaia, ing. L. Kupţova, ing. V. Ţoi

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

Сodul nr.154-XV din 28.03.2003;Legea nr. 847-XI din 14.02.2002;Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11.06.2002;Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004;S.N.C. 11

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 11 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 139).
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

CP L.01.02-2000

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

CP L.01.02:2012/А1:2021
24/11/2021
CP L.01.02:2012/А2:022022
10/02/2022
CP L.01.02:2012/А2:072022
01/07/2022

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ (Instrucţiuni) stabileşte modul de calculare a valorii mijloacelor de salarizare pentru includerea în devize, contractele de construcţii (preţurile contractuale) şi efectuarea decontărilor pentru lucrările executate.
Emitent

Elaboratorul

ing. V. Dubova, ing. M. Belscaia, ing. L. Kupţova, ing. V. Ţoi

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

Сodul nr.154-XV din 28.03.2003;Legea nr. 847-XI din 14.02.2002;Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11.06.2002;Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004;S.N.C. 11

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

15

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

3

Data aprobării

23/01/2013

Data punerii in aplicare

15/02/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

15

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie