CP L.01.04-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/07/2012

Data punerii in aplicare

17/08/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

50

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 71 din 18.07.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 976).

Grupa

L01

Inlocuiește

CP L.01.04-2000

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor (maşinilor) de construcţii. Instrucţiunile reprezintă unul din documentele normative ale capitolului „Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii.

Elaboratorul

ing. K. Kirilova, ing. I. Rusu

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

S.N.C. 11;S.N.C. 16;HG Nr. 338 din 21.03.2003;HG Nr. 289 din 14.03.2007;Ordinul MTGD Nr. 172 din 09.12.2005;CP L.01.02-2012;CP L.01.03-2012;CP L.01.05-2012

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 71 din 18.07.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 976).
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

CP L.01.04-2000

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor (maşinilor) de construcţii. Instrucţiunile reprezintă unul din documentele normative ale capitolului „Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii.
Emitent

Elaboratorul

ing. K. Kirilova, ing. I. Rusu

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

S.N.C. 11;S.N.C. 16;HG Nr. 338 din 21.03.2003;HG Nr. 289 din 14.03.2007;Ordinul MTGD Nr. 172 din 09.12.2005;CP L.01.02-2012;CP L.01.03-2012;CP L.01.05-2012

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

50

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/07/2012

Data punerii in aplicare

17/08/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

50

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie