CP L.01.07-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/07/2012

Data punerii in aplicare

17/08/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

33

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 70 din 18.07.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 975).

Grupa

L01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a valorii cheltuielilor de achiziţionare-depozitare în construcţii.

Elaboratorul

ing. M. Belscaia, ing. V. Dubova, ing. L. Kupţova, ing. V. Ţoi

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

CP L.01.01-2012

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 70 din 18.07.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 975).
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a valorii cheltuielilor de achiziţionare-depozitare în construcţii.
Emitent

Elaboratorul

ing. M. Belscaia, ing. V. Dubova, ing. L. Kupţova, ing. V. Ţoi

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

CP L.01.01-2012

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

33

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/07/2012

Data punerii in aplicare

17/08/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

33

Clasificare normativ

CP