CP L.01.08-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/07/2012

Data punerii in aplicare

17/08/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

18

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 69 din 18.07.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 974).

Grupa

L01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod practic stabileşte modul de determinare a cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului beneficiarului (beneficiarului unic, direcţiei întreprinderii în construcţie), responsabilului tehnic şi a efectivului de personal al aparatului beneficiarului în funcţie de volumul anual al investiţiilor capitale.

Elaboratorul

ing. M. Belscaia, ing. V. Dubova, ing. L. Kupţova, ing. V. Ţoi

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

Standardul Naţional de Contabilitate 3; Legea nr. 847-XV; Legea salarizării din 14.02.2002; СP L 01.01-2012;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prin ordinul nr. 69 din 18.07.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 974).
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod practic stabileşte modul de determinare a cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului beneficiarului (beneficiarului unic, direcţiei întreprinderii în construcţie), responsabilului tehnic şi a efectivului de personal al aparatului beneficiarului în funcţie de volumul anual al investiţiilor capitale.
Emitent

Elaboratorul

ing. M. Belscaia, ing. V. Dubova, ing. L. Kupţova, ing. V. Ţoi

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 15
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

Standardul Naţional de Contabilitate 3; Legea nr. 847-XV; Legea salarizării din 14.02.2002; СP L 01.01-2012;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

18

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/07/2012

Data punerii in aplicare

17/08/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

18

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie