CP L.01.13:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/04/2015

Data punerii in aplicare

24/04/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

37

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 34 din 03.04.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 98-101, art. 687).

Grupa

L01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod stabileşte metodologia de monitorizare şi de calcul al preţurilor medii la materialele pentru construcţii utilizate la determinarea valorii de deviz a con-strucţiei şi întocmirea documentaţiei de deviz în baza normelor de cheltuieli ale resurselor în expresie naturală la preţurile din data elaborării documentaţiei de deviz.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 015

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM L.01.01 – 2012; CP L. 01.01 – 2012

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 34 din 03.04.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 98-101, art. 687).
Clasificare

Grupa

L01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod stabileşte metodologia de monitorizare şi de calcul al preţurilor medii la materialele pentru construcţii utilizate la determinarea valorii de deviz a con-strucţiei şi întocmirea documentaţiei de deviz în baza normelor de cheltuieli ale resurselor în expresie naturală la preţurile din data elaborării documentaţiei de deviz.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 015
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM L.01.01 – 2012; CP L. 01.01 – 2012

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

37

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/04/2015

Data punerii in aplicare

24/04/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

37

Clasificare normativ

CP