Descrierea Portalului

Sectorul construcţiilor este unul din cele mai complexe şi importante sectoare ale economiei naţionale. Practic orice aspect al vieţii oamenilor este legat de construcţii: locurile de trai şi de muncă sînt amplasate în clădiri, infrastructura inginerească (drumuri, reţele de apă şi gaze, electricitate, etc.) care ne deserveşte în fiecare zi, de asemenea, este creată de constructori.

Pentru a corespunde cerinţelor utilizatorilor, construcţiile trebuie să întrunească diferite cerinţe de calitate, asigurînd protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor, bunurilor şi mediului încunjurător, precum şi utilizarea raţională şi durabilă a resurselor naturale, materiale, energetice şi umane. Toate aceste cerinţe de calitate sînt reglementate prin documente normative în construcţii, care constituie componenta principală a sistemului calităţii în construcţii, creat prin Legea nr. 721 din 17 decembrie 1996 privind calitatea în construcţii.

Protalul e-DNC este destinat pentru asigurarea accesului cetăţenilor, arhitecţilor, proiectanţilor, diriginţilor de şantier, responsabililor tehnici şi altor specialişti în construcţii, avocaţilor şi juriştilor, producătorilor de materiale de construcţii, funcţionarilor din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale la baza de date a documentelor normative în construcţii, valabile pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv şi participarea acestora la examinarea şi avizarea proiectelor de documente normative în curs de elaborare.

Portalul e-DNC este creat cu suportul

egov

Principalele avantaje pentru sectorul construcţiilor şi societatea pe care le asigură crearea Portalului e-DNC sînt

Sporirea accesibilităţii documentelor normative în construcţii, inclusiv şi pentru solicitanţi din afara Republicii Moldova

Sporirea calităţii construcţiilor, prin creşterea gradului de cunoaştere a normativelor în construcţii

Crearea platformei tehnice pentru armonizarea documentelor normative naţionale cu standardele europene. Sistemul va permite integrarea în el a informaţiilor despre standardele europene şi internaţionale în domeniul construcţiilor aprobate în calitate de standarde naţionale

Sporirea transparenţei în elaborarea documentelor normative în construcţii, prin crearea unui punct unic de plasare şi consultare a proiectelor de documente normative în construcţii

Inventarierea, digitizarea şi administrarea eficientă a fondului de documente normative în construcţii

Implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul de elaborare a documentelor normative în construcţii, ceea ce va permite sporirea calităţii şi reducerea duratei de elaborare a acestora

Concomitent, în Portalul e-DNC este plasată şi altă informaţie necesară pentru înţelegerea bună şi facilitarea procesului de armonizare a documentelor normative în construcţii naţionale cu standardele europene: legislaţia europeană în domeniul construcţiilor; metodologia elaborării documentelor normative în construcţii; legislaţia naţională în construcţii; diferite publicaţii în domeniu (studii, rapoarte, articole), etc.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor crede că Portalul e-DNC va deveni un instrument util în activitatea specialiştilor în construcţii, precum şi un centru informaţional atractiv pentru toţi interesaţi în activitatea de construcţii.