NCM A.01.01-2011

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

26/10/2011

Data punerii in aplicare

01/01/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

28

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 97 din 26 octombrie 2011, cu aplicare din 1 ianuarie 2012.

Grupa

A01

Inlocuiește

NCM A.01.01-98

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ detrmină principiile şi scopurile de bază, stabileşte termenii generali şi definiţiile noţiunilor de bază privind elaborarea şi aplicarea documentelor normative, care costituie sistemul de documente normative în construcţii.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Comitet

CT-C A01

A fost înlocuit de

NCM A.01.01:2018

Ediție

2011

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.02:2016; NCM A.01.03:2018; NCM A.01.06:2016; NCM A.01.07:2018;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 97 din 26 octombrie 2011, cu aplicare din 1 ianuarie 2012.
Clasificare

Grupa

A01

Inlocuiește

NCM A.01.01-98

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ detrmină principiile şi scopurile de bază, stabileşte termenii generali şi definiţiile noţiunilor de bază privind elaborarea şi aplicarea documentelor normative, care costituie sistemul de documente normative în construcţii.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Comitet

CT-C A01
Altele

A fost înlocuit de

NCM A.01.01:2018

Ediție

2011

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.02:2016; NCM A.01.03:2018; NCM A.01.06:2016; NCM A.01.07:2018;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

28

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

26/10/2011

Data punerii in aplicare

01/01/2012

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

28

Clasificare normativ

NCM