NCM A.01.05-96

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/1996

Data punerii in aplicare

01/01/1997

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 148 din 18 noiem-brie 1996, cu aplicare din 1 ianuarie 1997.

Grupa

A01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte modul de adoptare a documentelor nor-mative interstatale şi naţionale ale altor ţări în domeniul construcţiilor ca documente normative naţionale.

Elaboratorul

Dr. ing. M. Potârcă, ing. V. Rusnac, ing. T. Şocodei.

Organul care a aprobat

Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor

Comitet

CT-C A01

A fost înlocuit de

NCM A.01.05:2018

Ediție

1996

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.03-96;NCM A.01.04-96

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 148 din 18 noiem-brie 1996, cu aplicare din 1 ianuarie 1997.
Clasificare

Grupa

A01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte modul de adoptare a documentelor nor-mative interstatale şi naţionale ale altor ţări în domeniul construcţiilor ca documente normative naţionale.
Emitent

Elaboratorul

Dr. ing. M. Potârcă, ing. V. Rusnac, ing. T. Şocodei.

Organul care a aprobat

Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor

Comitet

CT-C A01
Altele

A fost înlocuit de

NCM A.01.05:2018

Ediție

1996

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.03-96;NCM A.01.04-96

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/1996

Data punerii in aplicare

01/01/1997

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

NCM