NCM A.01.14:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

22/12/2015

Data punerii in aplicare

15/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

27

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 150 din 22.12.2015. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12 , art. 9), cu aplicare 15 01.2016.

Grupa

A01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcții stabilește componența, atribuțiile, modul de organizare şi funcționare a grupurilor de creație pentru elaborarea reglementărilor tehnice în construcții, formate de un elaborator de documente normative în construcții.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.03-96;NCM A.01.06:2015

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

CSM 01.120.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 150 din 22.12.2015. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12 , art. 9), cu aplicare 15 01.2016.
Clasificare

Grupa

A01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcții stabilește componența, atribuțiile, modul de organizare şi funcționare a grupurilor de creație pentru elaborarea reglementărilor tehnice în construcții, formate de un elaborator de documente normative în construcții.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.03-96;NCM A.01.06:2015

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

CSM 01.120.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

27

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

22/12/2015

Data punerii in aplicare

15/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

27

Clasificare normativ

NCM