NCM A.01.16:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

06/12/2018

Data punerii in aplicare

21/12/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 575 din 06 decembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 499-503, art. 1790), cu aplicare din 21 decembrie 2018.

Grupa

A01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcții conține principiile metodologice unice, care se aplică la efectuarea calculelor (determinarea, aprobarea și aplicarea) tarifelor la deservirea tehnică și reparația blocurilor locative (condominiului), precum și la închirierea locuințelor.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 01

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 575 din 06 decembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 499-503, art. 1790), cu aplicare din 21 decembrie 2018.
Clasificare

Grupa

A01

Inlocuiește

Elaborat pentru prima dată

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcții conține principiile metodologice unice, care se aplică la efectuarea calculelor (determinarea, aprobarea și aplicarea) tarifelor la deservirea tehnică și reparația blocurilor locative (condominiului), precum și la închirierea locuințelor.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.140.40

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

06/12/2018

Data punerii in aplicare

21/12/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

NCM