NCM A.02.02-96

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

12/08/1996

Data punerii in aplicare

01/09/1996

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

13

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 109 din 12 august 1996, cu aplicare din 1 septembrie 1996.

Grupa

A02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut şi metodologice pentru elaborarea, aplicarea şi dezvoltarea sistemului de conducere şi asigurare a calităţii în construcţii la diferite niveluri şi faze.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor

Comitet

CT-C A.02

A fost înlocuit de

Ediție

1996

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 109 din 12 august 1996, cu aplicare din 1 septembrie 1996.
Clasificare

Grupa

A02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut şi metodologice pentru elaborarea, aplicarea şi dezvoltarea sistemului de conducere şi asigurare a calităţii în construcţii la diferite niveluri şi faze.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor

Comitet

CT-C A.02
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

1996

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

13

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

12/08/1996

Data punerii in aplicare

01/09/1996

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

13

Clasificare normativ

NCM

Cuvinte cheie