NCM A.07.04:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

13/06/2016

Data punerii in aplicare

01/08/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 78 din 13.06.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, (nr. 169-183, art. 1081) cu aplicare din 01.08.2016.

Grupa

A04

Inlocuiește

NCM A.07.04-2002

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ este destinat institutelor de proiectare, indiferent de profilul obiectelor proiectate şi forma juridică de organizare a statutului acestora.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C A.01

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.04-96 ; NCM A.01.05-96 ; NCM A 07.02-2012; NCM A.07.03-2002; CRM 008-2002;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

01.120.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 78 din 13.06.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, (nr. 169-183, art. 1081) cu aplicare din 01.08.2016.
Clasificare

Grupa

A04

Inlocuiește

NCM A.07.04-2002

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ este destinat institutelor de proiectare, indiferent de profilul obiectelor proiectate şi forma juridică de organizare a statutului acestora.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C A.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.04-96 ; NCM A.01.05-96 ; NCM A 07.02-2012; NCM A.07.03-2002; CRM 008-2002;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

01.120.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

13/06/2016

Data punerii in aplicare

01/08/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

NCM