NCM A.07.05:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

05/05/2015

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

42

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 44 din 05 mai 2015, cu aplicare din 01.07.2015.

Grupa

A04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ este elaborat în conformitate cu prevederile NCM A.07.02 şi stabileşte procedura de elaborare, structura şi componenţa, coordonarea şi aprobarea condiţiilor tehnice speciale (în continuare CTS) pentru proiectarea unui obiect concret de construcţie capitală.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A. 07.02 – 2012; GOST 2.105 – 95; GOST 2.114 – 95 ; GOST 2.301 – 68 ; GOST 8.417-81;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.10, 91.010.30
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 44 din 05 mai 2015, cu aplicare din 01.07.2015.
Clasificare

Grupa

A04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ este elaborat în conformitate cu prevederile NCM A.07.02 şi stabileşte procedura de elaborare, structura şi componenţa, coordonarea şi aprobarea condiţiilor tehnice speciale (în continuare CTS) pentru proiectarea unui obiect concret de construcţie capitală.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A. 07.02 – 2012; GOST 2.105 – 95; GOST 2.114 – 95 ; GOST 2.301 – 68 ; GOST 8.417-81;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.10, 91.010.30

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

42

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

05/05/2015

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

42

Clasificare normativ

NCM