NCM A.08.02:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/12/2014

Data punerii in aplicare

07/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

112

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 195 din 29 decembrie 2014, cu aplicare din 07 iulie 2015.

Grupa

A05

Inlocuiește

СНиП III-4-89*

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prevederile prezentului Normativ stabilesc cerințele de securitate şi sănătate în construcții şi sunt obligatorii la executarea lucrărilor generale şi speciale de construcţii şi a instalaţiilor aferente, la folosirea utilajelor pentru construcţii, precum şi la lucrări de reparaţii şi consolidări de construcţii, realizate în cadrul obiectivelor noi sau reconstruite, la lărgirea, reutilarea tehnică sau la reparaţia capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonarea departamentală sau de apartenenţa ramurală a organizaţiilor ce execută aceste lucrări.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-A 01

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.03-96 ; NCM A.01.04-96; NCM A.01.07:2013; NCM E.04.02:2014; CP A.08.06:2014 ; CP E.04.02-2013 ; RT DSE 1.01-2005; ППБ-05-86 ; ПУЭ; ВСН 48-86 (р); ГОСТ 12.1.003-83 ; ГОСТ 12.1.004-91 ; ГОСТ 12.1.005-88 ; ГОСТ 12.1.007-76 ; ГОСТ 12.1.009-76; ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.030-81; ГОСТ 12.3.003-86; ГОСТ 12.3.009-76; ГОСТ 12.3.032-84 ; ГОСТ 12.3.033-84; ГОСТ 12.3.035-84 ; ГОСТ 12.3.036-84; ГОСТ 12.3.040-86 ; ГОСТ 12.4.011-87 ; ГОСТ 12.4.059-89; ГОСТ 12.4.087-84 ; ГОСТ 12.4.089-86 ; ГОСТ 12.4.107-82 ; ГОСТ 23407-78 ; ГОСТ 24258-88 ; ГОСТ 24259-80 ; ГОСТ 26887-86 ; ГОСТ 27321-87 ; ГОСТ 27372-87 ; ГОСТ 28012-89 ; SM GOST 12.1.012:2008; SM SR HD 60364-4-41:2012; SM SR HD 60364-5-54:2013 ; SM SR HD 60364-5-52:2013;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.30
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 195 din 29 decembrie 2014, cu aplicare din 07 iulie 2015.
Clasificare

Grupa

A05

Inlocuiește

СНиП III-4-89*

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prevederile prezentului Normativ stabilesc cerințele de securitate şi sănătate în construcții şi sunt obligatorii la executarea lucrărilor generale şi speciale de construcţii şi a instalaţiilor aferente, la folosirea utilajelor pentru construcţii, precum şi la lucrări de reparaţii şi consolidări de construcţii, realizate în cadrul obiectivelor noi sau reconstruite, la lărgirea, reutilarea tehnică sau la reparaţia capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonarea departamentală sau de apartenenţa ramurală a organizaţiilor ce execută aceste lucrări.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-A 01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.01.03-96 ; NCM A.01.04-96; NCM A.01.07:2013; NCM E.04.02:2014; CP A.08.06:2014 ; CP E.04.02-2013 ; RT DSE 1.01-2005; ППБ-05-86 ; ПУЭ; ВСН 48-86 (р); ГОСТ 12.1.003-83 ; ГОСТ 12.1.004-91 ; ГОСТ 12.1.005-88 ; ГОСТ 12.1.007-76 ; ГОСТ 12.1.009-76; ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.030-81; ГОСТ 12.3.003-86; ГОСТ 12.3.009-76; ГОСТ 12.3.032-84 ; ГОСТ 12.3.033-84; ГОСТ 12.3.035-84 ; ГОСТ 12.3.036-84; ГОСТ 12.3.040-86 ; ГОСТ 12.4.011-87 ; ГОСТ 12.4.059-89; ГОСТ 12.4.087-84 ; ГОСТ 12.4.089-86 ; ГОСТ 12.4.107-82 ; ГОСТ 23407-78 ; ГОСТ 24258-88 ; ГОСТ 24259-80 ; ГОСТ 26887-86 ; ГОСТ 27321-87 ; ГОСТ 27372-87 ; ГОСТ 28012-89 ; SM GOST 12.1.012:2008; SM SR HD 60364-4-41:2012; SM SR HD 60364-5-54:2013 ; SM SR HD 60364-5-52:2013;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.30

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

112

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/12/2014

Data punerii in aplicare

07/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

112

Clasificare normativ

NCM