NCM B.01.01-2005

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

27/12/2005

Data punerii in aplicare

01/01/2006

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

23

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională prin ordinul nr.100 din 27.12.2005 cu aplicare din 1 ianuarie 2006

Grupa

B01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul regulament se referă la definiţiile termenilor principali utilizaţi în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, care sunt specifici sistematizăriiteritoriului şi localităţilor.

Elaboratorul

Arh. Iu. Povar, arh. A. Nadcrinicinaia

Organul care a aprobat

Agenţia pentru Dezvoltare Regională

Comitet

CT-C B.01

A fost înlocuit de

NCM B.01.01:2019

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.03-2005

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională prin ordinul nr.100 din 27.12.2005 cu aplicare din 1 ianuarie 2006
Clasificare

Grupa

B01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul regulament se referă la definiţiile termenilor principali utilizaţi în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, care sunt specifici sistematizăriiteritoriului şi localităţilor.
Emitent

Elaboratorul

Arh. Iu. Povar, arh. A. Nadcrinicinaia

Organul care a aprobat

Agenţia pentru Dezvoltare Regională

Comitet

CT-C B.01
Altele

A fost înlocuit de

NCM B.01.01:2019

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.03-2005

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

23

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

27/12/2005

Data punerii in aplicare

01/01/2006

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

23

Clasificare normativ

NCM