NCM B.01.02-2005

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

27/12/2005

Data punerii in aplicare

01/01/2006

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

60

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională prin ordinul nr.100 din 27.12. 2005 cu aplicare din 01.01.2006.

Grupa

B01

Inlocuiește

BCH 38-82

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Elaboratorul

arh. Iu. Povar, arh. A. Nadcrinicinaia, arh. I.Nacu

Organul care a aprobat

Agenţia pentru Dezvoltare Regională

Comitet

CT-C B.01

A fost înlocuit de

NCM B.01.02:2016

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr.835-XIII din 17.05.1996; Decizia nr. 22 din 24.12.1996 a Colegiului Departamentului Arhitecturii; şi Construcţiilor Hotărîrea Guvernului RM nr. 360 din 18.04.1997 ; Hotărîrea Guvernului RM nr. 951 din 14.10.1997 ; Hotărîrea Guvernului RM nr. 5 din 05.01.1998;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională prin ordinul nr.100 din 27.12. 2005 cu aplicare din 01.01.2006.
Clasificare

Grupa

B01

Inlocuiește

BCH 38-82

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ stabileşte conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.
Emitent

Elaboratorul

arh. Iu. Povar, arh. A. Nadcrinicinaia, arh. I.Nacu

Organul care a aprobat

Agenţia pentru Dezvoltare Regională

Comitet

CT-C B.01
Altele

A fost înlocuit de

NCM B.01.02:2016

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr.835-XIII din 17.05.1996; Decizia nr. 22 din 24.12.1996 a Colegiului Departamentului Arhitecturii; şi Construcţiilor Hotărîrea Guvernului RM nr. 360 din 18.04.1997 ; Hotărîrea Guvernului RM nr. 951 din 14.10.1997 ; Hotărîrea Guvernului RM nr. 5 din 05.01.1998;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

60

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

27/12/2005

Data punerii in aplicare

01/01/2006

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

60

Clasificare normativ

NCM