NCM B.01.03-2005

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

27/11/2007

Data punerii in aplicare

01/01/2008

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

70

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova prin ordinul nr.158 din 27 noiembrie 2007, cu aplicare din 01 ianuarie 2008

Grupa

B01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prevedrile prezentului normativ trebuie respectate la proiectarea planurilor generale ale intreprinderilor industriale noi, celor cu posibilităţi de extindere şi reconstrucţie, precum şi la elaborarea schemelor planurilor generale ale grupelor de întreprinderi cu obiecte comune.

Elaboratorul

Dr.ing. O. Nisenboim, arh. V.Rejep, ing. I. Ovrucischi, ing. Gh. Muntean

Organul care a aprobat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare

Comitet

CT-C.01

A fost înlocuit de

NCM B.01.03:2016

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.01-2005; СН 429-71; СНиП 2.07.07-89; NCM E .04.02-2006; NCM C.01.04-2005; СНиП 2.05.02-85; NCM A.06.01-2006; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.04.03-85; NCM G.04.07-2006; NCM E.03.03-2003; СНиП 2.05.07-85 ; СН 387-78; ГОСТ 9238-83 ; ГОСТ 9720-76 ; СНиП 2.09.03.85;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova prin ordinul nr.158 din 27 noiembrie 2007, cu aplicare din 01 ianuarie 2008
Clasificare

Grupa

B01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prevedrile prezentului normativ trebuie respectate la proiectarea planurilor generale ale intreprinderilor industriale noi, celor cu posibilităţi de extindere şi reconstrucţie, precum şi la elaborarea schemelor planurilor generale ale grupelor de întreprinderi cu obiecte comune.
Emitent

Elaboratorul

Dr.ing. O. Nisenboim, arh. V.Rejep, ing. I. Ovrucischi, ing. Gh. Muntean

Organul care a aprobat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare

Comitet

CT-C.01
Altele

A fost înlocuit de

NCM B.01.03:2016

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.01-2005; СН 429-71; СНиП 2.07.07-89; NCM E .04.02-2006; NCM C.01.04-2005; СНиП 2.05.02-85; NCM A.06.01-2006; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.04.03-85; NCM G.04.07-2006; NCM E.03.03-2003; СНиП 2.05.07-85 ; СН 387-78; ГОСТ 9238-83 ; ГОСТ 9720-76 ; СНиП 2.09.03.85;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

70

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

27/11/2007

Data punerii in aplicare

01/01/2008

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

70

Clasificare normativ

NCM

Cuvinte cheie