NCM B.01.03:2016

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/09/2016

Data punerii in aplicare

01/01/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

93

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 117 din 29. 09. 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.478-490, art. 2233), cu aplicare din 01. 01. 2017.

Grupa

B01

Inlocuiește

NCM B.01.03-2005

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ este prevăzut pentru elaborarea planurilor generale (documentaţiei de proiect la sistematizarea teritoriului) ale întreprinderilor obiectelor industriale noi, celor cu posibilităţi de extindere, şi reconstrucţie (în continuare – obiecte), indiferent de forma de proprietate.

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 04

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.01:2016 ; NCM C.01.04:2005; СНиП 2.09.04-87; NCM C.01.06 – 2014 ; CP C.01.02-2014; NCM C.01.11 – 2014; NСM D.01.03:2007 MCН . 3.04.01-2005; NCM D.04-01-2005; МСН 3.03.03-95; NСM D.02.01:2015 ; NCM Е.03.02 – 2014; MCН .21-01-2014; NCM Е.04.02 – 2014 MCН .22-05-2014; NCM G-05-01-2014; СНиП 2.04.03-85 ; СНиП 2.02.05-87; СНиП 2.05.07-91; СНиП 2.06.01-86 ; ВСН 01-89; GOST 9238-83; GOST 9720-76;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

CSM 01.120
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 117 din 29. 09. 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.478-490, art. 2233), cu aplicare din 01. 01. 2017.
Clasificare

Grupa

B01

Inlocuiește

NCM B.01.03-2005

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ este prevăzut pentru elaborarea planurilor generale (documentaţiei de proiect la sistematizarea teritoriului) ale întreprinderilor obiectelor industriale noi, celor cu posibilităţi de extindere, şi reconstrucţie (în continuare – obiecte), indiferent de forma de proprietate.
Emitent

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 04
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.01:2016 ; NCM C.01.04:2005; СНиП 2.09.04-87; NCM C.01.06 – 2014 ; CP C.01.02-2014; NCM C.01.11 – 2014; NСM D.01.03:2007 MCН . 3.04.01-2005; NCM D.04-01-2005; МСН 3.03.03-95; NСM D.02.01:2015 ; NCM Е.03.02 – 2014; MCН .21-01-2014; NCM Е.04.02 – 2014 MCН .22-05-2014; NCM G-05-01-2014; СНиП 2.04.03-85 ; СНиП 2.02.05-87; СНиП 2.05.07-91; СНиП 2.06.01-86 ; ВСН 01-89; GOST 9238-83; GOST 9720-76;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

CSM 01.120

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

93

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/09/2016

Data punerii in aplicare

01/01/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

93

Clasificare normativ

NCM