NCM B.01.06:2019

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/08/2020

Data punerii in aplicare

14/08/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

87

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 145 din 03.08.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 205-211, art. 707), cu aplicare din 14.08.2020.

Grupa

B01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ în construcții reglementează cerințele generale privind componența, conținutul şi ordinea de elaborare a compartimentului „Protecția mediului” (în continuare PM) în componența documentației de urbanism la diferite etape de proiectare urbanistică în corespundere cu actele legislative ale Republicii Moldova privind urbanismul, folosirea resurselor, protecția mediului şi sănătății populației.

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 04

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.03.11: 2017 ; NCM B.01.02:2016; NCM B.01.05.2019 ; NCM D.01.03-2007 ; NCM E.04.02:2014 ; NCM G.03.02:2015 ; NCM G.03.01:2017 ; СНиП 2.04.02-84 ; СниП 2.01.09-91 ; СН 245-71 ; СанПиН 42-128-4433-87; SN 2.2.4/2.1.8.562-96 ; NFRP-2000 ; GOST 17.5.3.04-83.; GOST 17.4.3.02-85; GOST 17.5.1.02-85; GOST 12.1.012-2008;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

01.120.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 145 din 03.08.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 205-211, art. 707), cu aplicare din 14.08.2020.
Clasificare

Grupa

B01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ în construcții reglementează cerințele generale privind componența, conținutul şi ordinea de elaborare a compartimentului „Protecția mediului” (în continuare PM) în componența documentației de urbanism la diferite etape de proiectare urbanistică în corespundere cu actele legislative ale Republicii Moldova privind urbanismul, folosirea resurselor, protecția mediului şi sănătății populației.
Emitent

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C 04
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.03.11: 2017 ; NCM B.01.02:2016; NCM B.01.05.2019 ; NCM D.01.03-2007 ; NCM E.04.02:2014 ; NCM G.03.02:2015 ; NCM G.03.01:2017 ; СНиП 2.04.02-84 ; СниП 2.01.09-91 ; СН 245-71 ; СанПиН 42-128-4433-87; SN 2.2.4/2.1.8.562-96 ; NFRP-2000 ; GOST 17.5.3.04-83.; GOST 17.4.3.02-85; GOST 17.5.1.02-85; GOST 12.1.012-2008;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

01.120.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

87

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/08/2020

Data punerii in aplicare

14/08/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

87

Clasificare normativ

NCM