NCM C.01.02-99

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

21/12/1998

Data punerii in aplicare

01/01/1999

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

22

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul dezvoltării teritoriului, construcţiilor şi gospodăriei comunale prin ordinul nr. 239 din 21 decembrie 1998 cu aplicare din 1 ianuarie 1999.

Grupa

C01

Inlocuiește

СНиП 2.08.02-89

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ cuprinde instrucţiuni, reguli, îndrumări tehnice cu caracter obligatoriu şi recomandările opţionale în cadrul celor obligatorii pentru proiectarea şi verificarea proiectelor construcţiilor pentru grădiniţe de copii, conform prevederilor din Legea învăţămîntului.

Elaboratorul

Arh. A. Burciu, arh. D. Culicov, dr. în medicină I. Bahnarel, metodist M. Guranda, ing. Gh. Munteanu

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale

Comitet

CT-C COI

A fost înlocuit de

NCM C.01.02:2017

Ediție

1999

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 547-XIII ; din 21 iulie 1995; Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 ; Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996; NCM A.07.02-99 ; Ordinul DAC al MÎTS nr. 235/96 din 05.07.1996 ; Cerinţe şi norme sanitaro-igienice şi antiepidemice nr. 6.7.3.21. din 01.10.1996;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.10.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul dezvoltării teritoriului, construcţiilor şi gospodăriei comunale prin ordinul nr. 239 din 21 decembrie 1998 cu aplicare din 1 ianuarie 1999.
Clasificare

Grupa

C01

Inlocuiește

СНиП 2.08.02-89

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ cuprinde instrucţiuni, reguli, îndrumări tehnice cu caracter obligatoriu şi recomandările opţionale în cadrul celor obligatorii pentru proiectarea şi verificarea proiectelor construcţiilor pentru grădiniţe de copii, conform prevederilor din Legea învăţămîntului.
Emitent

Elaboratorul

Arh. A. Burciu, arh. D. Culicov, dr. în medicină I. Bahnarel, metodist M. Guranda, ing. Gh. Munteanu

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale

Comitet

CT-C COI
Altele

A fost înlocuit de

NCM C.01.02:2017

Ediție

1999

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 547-XIII ; din 21 iulie 1995; Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 ; Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996; NCM A.07.02-99 ; Ordinul DAC al MÎTS nr. 235/96 din 05.07.1996 ; Cerinţe şi norme sanitaro-igienice şi antiepidemice nr. 6.7.3.21. din 01.10.1996;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.10.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

22

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

21/12/1998

Data punerii in aplicare

01/01/1999

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

22

Clasificare normativ

NCM