NCM C.01.03-2000

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

16/08/1999

Data punerii in aplicare

01/01/2000

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

30

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul dezvoltării teritoriului, construcţiilor şi gospodăriei comunale prin ordinul nr. 133 din 16 august. 1999, cu aplicare din 1 ianuarie 2000.

Grupa

C01

Inlocuiește

СНиП 2.08.02-89

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ cuprinde instrucţiuni, reguli, reglementări tehnice cu caracter obligatoriu şi recomandări cu caracter orţional în cadrul celor obligatorii pentru proiectarea şi verificarea proiectelor de clădiri pentru şcoli de învăţămînt general, conform prevederilor din Legea Învăţămîntului.

Elaboratorul

Arh. A. Burciu, arh. D. Culicov, dr. în ştiinţe pedagogice S. Musteaţă, dr. în medicină I. Bahnarel, arh. I. Apostolov, ing. I. Paciu, ing. Gh. Munteanu

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale

Comitet

CT-C COI

A fost înlocuit de

NCM C.01.03:2017

Ediție

2000

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 547-XIII din 21 .07.1995 ; Legea nr. 723-XIII din 02.02.1996 ; Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996 ; Ordinul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor şi Ministerului Învăţămîntului nr. 127/434 din 14.12.1995;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.10.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul dezvoltării teritoriului, construcţiilor şi gospodăriei comunale prin ordinul nr. 133 din 16 august. 1999, cu aplicare din 1 ianuarie 2000.
Clasificare

Grupa

C01

Inlocuiește

СНиП 2.08.02-89

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ cuprinde instrucţiuni, reguli, reglementări tehnice cu caracter obligatoriu şi recomandări cu caracter orţional în cadrul celor obligatorii pentru proiectarea şi verificarea proiectelor de clădiri pentru şcoli de învăţămînt general, conform prevederilor din Legea Învăţămîntului.
Emitent

Elaboratorul

Arh. A. Burciu, arh. D. Culicov, dr. în ştiinţe pedagogice S. Musteaţă, dr. în medicină I. Bahnarel, arh. I. Apostolov, ing. I. Paciu, ing. Gh. Munteanu

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale

Comitet

CT-C COI
Altele

A fost înlocuit de

NCM C.01.03:2017

Ediție

2000

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 547-XIII din 21 .07.1995 ; Legea nr. 723-XIII din 02.02.1996 ; Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996 ; Ordinul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor şi Ministerului Învăţămîntului nr. 127/434 din 14.12.1995;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.10.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

30

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

16/08/1999

Data punerii in aplicare

01/01/2000

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

30

Clasificare normativ

NCM