NCM C.01.10:2016

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

20/01/2017

Data punerii in aplicare

01/03/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

191

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 10 din 20.01.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.24-29 din 27.01.2017), cu aplicare din 01 martie 2017.

Grupa

C01

Inlocuiește

CP C.01.03-2004

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Normativul în construcţii stabileşte cerinţele urbanistice, arhitectural – constructive, sanitaro-igienice, de securitate împotriva incendiilor, cerinţele privind instalaţiile edilitare şi particularităţile specifice de organizare a lucrărilor de construcţie a mansardelor la clădirile civile noi și existente, indiferent de forma de proprietate.

Elaboratorul

Uniunea Inginerilor Constructori din Republica Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C C.05

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM A.07.02-2012/ C2:2015; NCM A.08.01:2016 ; NCM A.08.02-2014 ; NCM A.09.02-2005 ; NCM A.09.03:2015 ; NCM C.01.02:2017 ; NCM C.01.03:2017 ; NCM C.01.04 -2005; NCM C.01.06-2014; NCM C. 01.07; NCM ; C.01.08:2016 ; NCM C.04.02-2005 ; NCM C.04.03:2015 ; NCM E.02.02:2016; NCM E.03.01-2005; NCM E.03.02-2014 ; NCM E.03.03-2003 ; NCM E.03.04-2001 ; NCM E.03.05-2004 ; NCM E.04.01-2006 ; NCM E.04.02-2006 ; NCM E.04.03-2008 ; NCM F.02.02-2006 ; NCM F. 03.02-2005; NCM F.03.03-2004 ; NCM F.05.01-2007 ; NCM G.01.02-2015; NCM G.04.04-2012 ; NCM G.05.01:2014 ; NCM L.01.05-2002 ; NCM M.01.01:2016 ; NCM M.01.02:2016 ; CP A.08.01-96 ; CP A.08.06:2014 ; CP A.09.04-2014 ; CP C.01.02-2014 ; CP C.04.02-2011 ; CP E.04.02-2013 ; CP C.04.03-2011 ; CP C.04.04–2012 ; CP E.04.04-2005 ; CP E.04.05-2006 ; CP E.04.07:2016 ; CP G.01.03:2014 ; CP G.04.01-2002 ; CP M.01.01:2016 ; СНиП 2.07.01-89; СНиП II-7-81; СН 429-71 ; СНиП 2.01.01-82 ; СНиП 2.01.07-85; СНиП 2.04.01-85; СНиП 3.03.01-87 ; СНиП 2.04.05-91 ; СНиП 3.05.01-85; SM SR EN 179:2010SM ; GOST 30494-2014; GOST 27296-87 ; GOST 27751-88 ; GOST 25772-83 ; GOST 12.2.052-81 ; GOST 31168-2003; GOST 24454-80Е; GOST 8486-80Е ; GOST 20850-84 ; GOST 17.2.3.02-78; НПБ 105-03 ; ПБ 12-529-03 ; ПУЭ РД 34.21.122-87 ; СО 153-24.21.122-2003; СанПин 2.1.6.575-96 ; СанПин 42-128-4690-88;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 10 din 20.01.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.24-29 din 27.01.2017), cu aplicare din 01 martie 2017.
Clasificare

Grupa

C01

Inlocuiește

CP C.01.03-2004

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Normativul în construcţii stabileşte cerinţele urbanistice, arhitectural – constructive, sanitaro-igienice, de securitate împotriva incendiilor, cerinţele privind instalaţiile edilitare şi particularităţile specifice de organizare a lucrărilor de construcţie a mansardelor la clădirile civile noi și existente, indiferent de forma de proprietate.
Emitent

Elaboratorul

Uniunea Inginerilor Constructori din Republica Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C C.05
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM A.07.02-2012/ C2:2015; NCM A.08.01:2016 ; NCM A.08.02-2014 ; NCM A.09.02-2005 ; NCM A.09.03:2015 ; NCM C.01.02:2017 ; NCM C.01.03:2017 ; NCM C.01.04 -2005; NCM C.01.06-2014; NCM C. 01.07; NCM ; C.01.08:2016 ; NCM C.04.02-2005 ; NCM C.04.03:2015 ; NCM E.02.02:2016; NCM E.03.01-2005; NCM E.03.02-2014 ; NCM E.03.03-2003 ; NCM E.03.04-2001 ; NCM E.03.05-2004 ; NCM E.04.01-2006 ; NCM E.04.02-2006 ; NCM E.04.03-2008 ; NCM F.02.02-2006 ; NCM F. 03.02-2005; NCM F.03.03-2004 ; NCM F.05.01-2007 ; NCM G.01.02-2015; NCM G.04.04-2012 ; NCM G.05.01:2014 ; NCM L.01.05-2002 ; NCM M.01.01:2016 ; NCM M.01.02:2016 ; CP A.08.01-96 ; CP A.08.06:2014 ; CP A.09.04-2014 ; CP C.01.02-2014 ; CP C.04.02-2011 ; CP E.04.02-2013 ; CP C.04.03-2011 ; CP C.04.04–2012 ; CP E.04.04-2005 ; CP E.04.05-2006 ; CP E.04.07:2016 ; CP G.01.03:2014 ; CP G.04.01-2002 ; CP M.01.01:2016 ; СНиП 2.07.01-89; СНиП II-7-81; СН 429-71 ; СНиП 2.01.01-82 ; СНиП 2.01.07-85; СНиП 2.04.01-85; СНиП 3.03.01-87 ; СНиП 2.04.05-91 ; СНиП 3.05.01-85; SM SR EN 179:2010SM ; GOST 30494-2014; GOST 27296-87 ; GOST 27751-88 ; GOST 25772-83 ; GOST 12.2.052-81 ; GOST 31168-2003; GOST 24454-80Е; GOST 8486-80Е ; GOST 20850-84 ; GOST 17.2.3.02-78; НПБ 105-03 ; ПБ 12-529-03 ; ПУЭ РД 34.21.122-87 ; СО 153-24.21.122-2003; СанПин 2.1.6.575-96 ; СанПин 42-128-4690-88;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

191

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

20/01/2017

Data punerii in aplicare

01/03/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

191

Clasificare normativ

NCM