NCM C.01.11:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

24/06/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

51

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 96 din 24 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18 iulie 2014, nr.185-199 (4824-4838), art.960), cu aplicare din 01.07.2014.

Grupa

C01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ cuprinde proiectarea clădirilor și construcțiilor remizelor de pompieri noi, reconstruite, reparate, precum și a părților acestora. Documentul stabilește cerințe prezentate dimensiunilor și organizării terenurilor remizelor de pompieri, amplasării, sistematizării spațiale și constructive ale clădirilor, componenței și ariilor încăperilor, sistemelor tehnice, dotării cu mijloace și autospeciale pentru stingerea incendiilor, precum și ariilor încăperilor de pe teritoriul adiacent remizelor de pompieri.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 05

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.02.02-2004;NCM C.02.03-2004;NCM E.03.01-2005;NCM E.03.04-2004;NCM E.03.05-2004;СНиП 2.04.01-85*;СНиП 2.04.02-84*;СНиП 2.04.05-91*;СНиП 2.05.02-85;СНиП 2.08.01-89;СНиП 2.08.02-89;СНиП 2.09.04-87*;ВСН 01-89;ПУЭ (седьмое издание)

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 96 din 24 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18 iulie 2014, nr.185-199 (4824-4838), art.960), cu aplicare din 01.07.2014.
Clasificare

Grupa

C01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ cuprinde proiectarea clădirilor și construcțiilor remizelor de pompieri noi, reconstruite, reparate, precum și a părților acestora. Documentul stabilește cerințe prezentate dimensiunilor și organizării terenurilor remizelor de pompieri, amplasării, sistematizării spațiale și constructive ale clădirilor, componenței și ariilor încăperilor, sistemelor tehnice, dotării cu mijloace și autospeciale pentru stingerea incendiilor, precum și ariilor încăperilor de pe teritoriul adiacent remizelor de pompieri.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 05
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.02.02-2004;NCM C.02.03-2004;NCM E.03.01-2005;NCM E.03.04-2004;NCM E.03.05-2004;СНиП 2.04.01-85*;СНиП 2.04.02-84*;СНиП 2.04.05-91*;СНиП 2.05.02-85;СНиП 2.08.01-89;СНиП 2.08.02-89;СНиП 2.09.04-87*;ВСН 01-89;ПУЭ (седьмое издание)

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

51

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

24/06/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

51

Clasificare normativ

NCM