NCM C.01.12:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

21/04/2018

Data punerii in aplicare

04/05/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

156

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei ş i Infrastructurii nr. 208 din 21.04.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Mo ldova, 201 8 , nr. 142 148 , art. 588 ), cu aplicare din 04.05.2018

Grupa

C01

Inlocuiește

СНиП 2.08.02-89

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Normativul în construcţii NCM С.01.12:2018 Clădiri şi c onstrucţii publice” stabileşte reglementările tehnice necesare pentru asigurarea condiţiilor confortabile de aflare în clădirile publice, condiţiile de securitate şi caracteristic i le de expl o atare a clădirilor şi construcţiilor cu destinaţie publică.

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C C(01- 04)

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.02.02-04 ; NCM C.04.02-2005; NCM E.03.02-2014 ; NCM E.03.03-2014 ; NCM G.03.03:2015 ; NCM G.05.01:2014; CP C.01.02:2014 ; СНиП 2.04.05-91 ; СНиП 2.07.01-89;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

CSM 01.120
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei ş i Infrastructurii nr. 208 din 21.04.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Mo ldova, 201 8 , nr. 142 148 , art. 588 ), cu aplicare din 04.05.2018
Clasificare

Grupa

C01

Inlocuiește

СНиП 2.08.02-89

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Normativul în construcţii NCM С.01.12:2018 Clădiri şi c onstrucţii publice” stabileşte reglementările tehnice necesare pentru asigurarea condiţiilor confortabile de aflare în clădirile publice, condiţiile de securitate şi caracteristic i le de expl o atare a clădirilor şi construcţiilor cu destinaţie publică.
Emitent

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C C(01- 04)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.02.02-04 ; NCM C.04.02-2005; NCM E.03.02-2014 ; NCM E.03.03-2014 ; NCM G.03.03:2015 ; NCM G.05.01:2014; CP C.01.02:2014 ; СНиП 2.04.05-91 ; СНиП 2.07.01-89;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

CSM 01.120

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

156

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

21/04/2018

Data punerii in aplicare

04/05/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

156

Clasificare normativ

NCM