NCM C.01.15:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

12/04/2019

Data punerii in aplicare

26/04/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

50

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 99 din 12.04.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 148-158, art. 711), cu aplicare din 26.04.2019.

Grupa

C01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ în construcții este parte integrantă a unui grup de documente normative ce reglementează principiile generale de proiectare a obiectivelor de construcții civile.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C (01-04)

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCMA.06.01-2006;NCM А.07.02:2012;NCM A.09.03:2015;NCM B.01.03:2016 ;NCM B.02.01-2016;NCM C.01.04-2005;NCM C.01.06-2014;NCM C.01.08:2016;NCM C.01.10:2016 ;NCM C.01.12:2018;NCM C.02.02:2016;NCM C.03.01:2015;NCM C.04.02:2017;NCM C.04.03:2015;NCM D.01.03-2007;NCM E.02.02:2016;NCM E.03.02-2014;NCM E.04.01:2017;NCM E.04.02:2014;NCM E.04.04:2016;NCM G.02.01:2017 ;NCM G.03.02-2015;NCM G.03.03:2015;NCM G.04.04-2012;NCM G.04.08:2018;NCM G.05.01:2014;NCM M.01.01:2016;NCM M.01.02:2016;СНиП II-7-81 ;СНиП 2.01.01-82 ;СНиП 2.01.07-85 ;СНиП 2.01.09-91 ;СНиП 2.02.03-85 ;СНиП 2.04.02-84 ;СНиП 2.04.05-91 ;СНиП 2.07.01-89 ;СНиП 2.10.02-84;ПУЭ-7 RT ;DSE 1.01-2005;CP A 09.04-2014;CP A.09.05:2017;CP C.01.02:2018;CP C.01.10:2018;CP C.01.11:2018;CP C.01.13:2018;CP G.05.01-2014;SM GOST 30494: 2014;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

CSM 01.120
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 99 din 12.04.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 148-158, art. 711), cu aplicare din 26.04.2019.
Clasificare

Grupa

C01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ în construcții este parte integrantă a unui grup de documente normative ce reglementează principiile generale de proiectare a obiectivelor de construcții civile.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C (01-04)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCMA.06.01-2006;NCM А.07.02:2012;NCM A.09.03:2015;NCM B.01.03:2016 ;NCM B.02.01-2016;NCM C.01.04-2005;NCM C.01.06-2014;NCM C.01.08:2016;NCM C.01.10:2016 ;NCM C.01.12:2018;NCM C.02.02:2016;NCM C.03.01:2015;NCM C.04.02:2017;NCM C.04.03:2015;NCM D.01.03-2007;NCM E.02.02:2016;NCM E.03.02-2014;NCM E.04.01:2017;NCM E.04.02:2014;NCM E.04.04:2016;NCM G.02.01:2017 ;NCM G.03.02-2015;NCM G.03.03:2015;NCM G.04.04-2012;NCM G.04.08:2018;NCM G.05.01:2014;NCM M.01.01:2016;NCM M.01.02:2016;СНиП II-7-81 ;СНиП 2.01.01-82 ;СНиП 2.01.07-85 ;СНиП 2.01.09-91 ;СНиП 2.02.03-85 ;СНиП 2.04.02-84 ;СНиП 2.04.05-91 ;СНиП 2.07.01-89 ;СНиП 2.10.02-84;ПУЭ-7 RT ;DSE 1.01-2005;CP A 09.04-2014;CP A.09.05:2017;CP C.01.02:2018;CP C.01.10:2018;CP C.01.11:2018;CP C.01.13:2018;CP G.05.01-2014;SM GOST 30494: 2014;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

CSM 01.120

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

50

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

12/04/2019

Data punerii in aplicare

26/04/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

50

Clasificare normativ

NCM