NCM C.02.02-2004

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

17/07/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

29

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor si dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 156 din 17.07.2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004.

Grupa

C02

Inlocuiește

СНиП 2.09.02-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se aplică la toate etapele de proiectare; executare şi exploatare a clădirilor şi încăperilor de clasa F 5.1 de pericol de incendiu funcţional: clădirile de producţie; clădirile de laborator; încăperile de laborator şi producţie şi atelierele; inclusiv cele încorporate în clădirile cu alt pericol de incendiu funcţional;

Elaboratorul

Centrul de Proiectare a Intreprinderilor si de Prestare a Serviciilor de Engineering si Marketing S.A.”CEPROSERVING”

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Constructiilor si Dezvoltarii Teritoriului

Comitet

CT-C C.02

A fost înlocuit de

NCM C.02.02:2016

Ediție

2003

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 112-XIII din 20.05.94 ; NCM C.02.03-2003; NCM F.03.02-99 ; NCM E.03.01-…; NCM E.03.02-2001 ; NCM E.03.03-2003; NCM E.03.04-…; СНиП II-7-81 ; СНиП 2.09.04-87 ; ГОСТ 12.4.026-76; ГОСТ 14202-69; ГОСТ 27751-88; ГОСТ 25772-83; ГОСТ 25957-83;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.20.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor si dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 156 din 17.07.2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004.
Clasificare

Grupa

C02

Inlocuiește

СНиП 2.09.02-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se aplică la toate etapele de proiectare; executare şi exploatare a clădirilor şi încăperilor de clasa F 5.1 de pericol de incendiu funcţional: clădirile de producţie; clădirile de laborator; încăperile de laborator şi producţie şi atelierele; inclusiv cele încorporate în clădirile cu alt pericol de incendiu funcţional;
Emitent

Elaboratorul

Centrul de Proiectare a Intreprinderilor si de Prestare a Serviciilor de Engineering si Marketing S.A.”CEPROSERVING”

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Constructiilor si Dezvoltarii Teritoriului

Comitet

CT-C C.02
Altele

A fost înlocuit de

NCM C.02.02:2016

Ediție

2003

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 112-XIII din 20.05.94 ; NCM C.02.03-2003; NCM F.03.02-99 ; NCM E.03.01-…; NCM E.03.02-2001 ; NCM E.03.03-2003; NCM E.03.04-…; СНиП II-7-81 ; СНиП 2.09.04-87 ; ГОСТ 12.4.026-76; ГОСТ 14202-69; ГОСТ 27751-88; ГОСТ 25772-83; ГОСТ 25957-83;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.20.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

29

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

17/07/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

29

Clasificare normativ

NCM