NCM C.02.02:2016

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

22/02/2016

Data punerii in aplicare

01/07/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

97

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 29 din 22.02.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54, art. 359), cu aplicare din 01.07.2016.

Grupa

C02

Inlocuiește

NCM C.02.02-2004

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele norme şi reguli în construcţii prezintă adaptarea la condiţiile naţionale ale Republicii Moldova prin metoda reeditării a documentului normativ interstatal MCH 31-04-2014 „Производственные здания и сооружения».

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-С 05

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.01.06-2014 ; NCM E.03.02-2014 ; NCM E.03.04-2004 ; NCM E.03.05-2004; СНиП II-23-81; CP C.01.02-2014;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.20
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 29 din 22.02.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54, art. 359), cu aplicare din 01.07.2016.
Clasificare

Grupa

C02

Inlocuiește

NCM C.02.02-2004

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele norme şi reguli în construcţii prezintă adaptarea la condiţiile naţionale ale Republicii Moldova prin metoda reeditării a documentului normativ interstatal MCH 31-04-2014 „Производственные здания и сооружения».
Emitent

Elaboratorul

Institutul Național de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-С 05
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2016

Normativul de baza

Referințe normative

NCM C.01.06-2014 ; NCM E.03.02-2014 ; NCM E.03.04-2004 ; NCM E.03.05-2004; СНиП II-23-81; CP C.01.02-2014;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.20

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

97

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic