NCM C.04.04:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/2015

Data punerii in aplicare

01/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

141

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 125 din 18.11.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 317-323 din 27.11.2015 art. 2268), cu aplicare din 01.01.2016.

Grupa

C04

Inlocuiește

СНиП 2.03.13-88

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcţii cuprinde principii şi detalii de proiectare a pardoselilor la clădirile industriale, civile, publice, administrative, sportive, sociale şi pentru depozitare.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 05

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM F.01.03-2009;NCM F.02.02-2006;NCM F.02.03-2005;NCM F.02.04-2007;СНиП 2.03.11-85;СНиП 2.11.02-87

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.060.30
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 125 din 18.11.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 317-323 din 27.11.2015 art. 2268), cu aplicare din 01.01.2016.
Clasificare

Grupa

C04

Inlocuiește

СНиП 2.03.13-88

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ în construcţii cuprinde principii şi detalii de proiectare a pardoselilor la clădirile industriale, civile, publice, administrative, sportive, sociale şi pentru depozitare.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 05
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM F.01.03-2009;NCM F.02.02-2006;NCM F.02.03-2005;NCM F.02.04-2007;СНиП 2.03.11-85;СНиП 2.11.02-87

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.060.30

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

141

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/2015

Data punerii in aplicare

01/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

141

Clasificare normativ

NCM

Cuvinte cheie