NCM D.01.01-1997

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

05/08/1997

Data punerii in aplicare

01/09/1997

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

76

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale Republicii Moldova prin ordinul nr. 76 din 05 august 1997, cu aplicare din O 1 septembrie 1997.

Grupa

D01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se referă la definiţiile termenilor principali utilizaţi în hidrologie, hidrogeologie, în lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice ale torenţilor şi de îmbunătăţiri funciare. În mod curent, termenul de hidrologie este folosit în mod restrîns, referitor la apele de la suprafaţa continentelor, celelalte ape formînd obiectul unor discipline speciale: oceanologie, hidrogeologie şi hidrometeorologie.

Elaboratorul

Dr.şt.tehnice A. Coronovschi, ing. Gh. Burduja, ing. Gh. Madan, ing. I. Postolachi, ing. T. Axenti

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Teritoriului,Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale

Comitet

CT-C D.01

A fost înlocuit de

Ediție

1997

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.160.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale Republicii Moldova prin ordinul nr. 76 din 05 august 1997, cu aplicare din O 1 septembrie 1997.
Clasificare

Grupa

D01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ se referă la definiţiile termenilor principali utilizaţi în hidrologie, hidrogeologie, în lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice ale torenţilor şi de îmbunătăţiri funciare. În mod curent, termenul de hidrologie este folosit în mod restrîns, referitor la apele de la suprafaţa continentelor, celelalte ape formînd obiectul unor discipline speciale: oceanologie, hidrogeologie şi hidrometeorologie.
Emitent

Elaboratorul

Dr.şt.tehnice A. Coronovschi, ing. Gh. Burduja, ing. Gh. Madan, ing. I. Postolachi, ing. T. Axenti

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Teritoriului,Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale

Comitet

CT-C D.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

1997

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.160.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

76

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

05/08/1997

Data punerii in aplicare

01/09/1997

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

76

Clasificare normativ

NCM