NCM D.01.02-2003

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

11/09/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

67

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 183 din 11 septembrie 2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004.

Grupa

D01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prevederile prezentului regulament – tip sunt destinate pentru întocmirea regulamentelor de exploatare a bazinelor de apă concrete şi trebuie să fie respectate de către toate persoanele fizice şi juridice şi organele publice, antrenate în proiectarea, construcţia şi exploatarea iazurilor şi lacurilor de acumulare, cu volum de pînă la 10 mil.m3.

Elaboratorul

ing. G. Bălan, ing. V. Doneţ, dr.şt.biologice R. Milian

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C D.01

A fost înlocuit de

Ediție

2003

Normativul de baza

Referințe normative

Codul RM nr. 1532-XII din 22.06.1993 ; Codul RM nr. 829-XII din 25.12.1991 ; Legea nr. 721-XIII din 02.02-1996 ; Legea nr. 271-XIII din 09.11.1994 ; Legea nr. 851 din 29.05.1996 ; Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 ; Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 04.07.2000; Hotărîrea Guvernului nr. 745 din 03.11.1995 ; СНиП 2.06.01-86 ; СНиП 2.03.11-85; ГОСТ 6465-76 ; ГОСТ 10144-89; ГОСТ 7313-75 ; МРТУ-6-10-934-70;”

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.160.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului prin ordinul nr. 183 din 11 septembrie 2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004.
Clasificare

Grupa

D01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prevederile prezentului regulament – tip sunt destinate pentru întocmirea regulamentelor de exploatare a bazinelor de apă concrete şi trebuie să fie respectate de către toate persoanele fizice şi juridice şi organele publice, antrenate în proiectarea, construcţia şi exploatarea iazurilor şi lacurilor de acumulare, cu volum de pînă la 10 mil.m3.
Emitent

Elaboratorul

ing. G. Bălan, ing. V. Doneţ, dr.şt.biologice R. Milian

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C D.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2003

Normativul de baza

Referințe normative

Codul RM nr. 1532-XII din 22.06.1993 ; Codul RM nr. 829-XII din 25.12.1991 ; Legea nr. 721-XIII din 02.02-1996 ; Legea nr. 271-XIII din 09.11.1994 ; Legea nr. 851 din 29.05.1996 ; Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 ; Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 04.07.2000; Hotărîrea Guvernului nr. 745 din 03.11.1995 ; СНиП 2.06.01-86 ; СНиП 2.03.11-85; ГОСТ 6465-76 ; ГОСТ 10144-89; ГОСТ 7313-75 ; МРТУ-6-10-934-70;”

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.160.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

67

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

11/09/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

67

Clasificare normativ

NCM