NCM E.01.02-2005

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

04/09/2006

Data punerii in aplicare

15/10/2006

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

NCM

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr. 34 din 04 septembrie 2006, cu aplicare din 15 octombrie 2006.

Grupa

E01

Inlocuiește

СНиП 2.01.07-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ are ca obiect stabilirea modului de încadrare a tutror construcţiilor în categorii de importanţă.

Elaboratorul

Dr. ing. Mihai Potârcă, ing. Ion Coşcodan, ing. Tudor Axenti

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C E.01

A fost înlocuit de

NCM E.02.02:2016

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996; NCM A.07.02-99; Hotărîrea Guvernului RM nr. 361 din 25.06.1996; Hotărîrea Guvernului RM nr. 285 din 23.05.1996; Hotărîrea Guvernului RM nr. 382 din 24.04.1997; ГОСТ 27751-88;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Directorul general al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova prin ordinul nr. 34 din 04 septembrie 2006, cu aplicare din 15 octombrie 2006.
Clasificare

Grupa

E01

Inlocuiește

СНиП 2.01.07-85

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul normativ are ca obiect stabilirea modului de încadrare a tutror construcţiilor în categorii de importanţă.
Emitent

Elaboratorul

Dr. ing. Mihai Potârcă, ing. Ion Coşcodan, ing. Tudor Axenti

Organul care a aprobat

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C E.01
Altele

A fost înlocuit de

NCM E.02.02:2016

Ediție

2005

Normativul de baza

Referințe normative

Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996; NCM A.07.02-99; Hotărîrea Guvernului RM nr. 361 din 25.06.1996; Hotărîrea Guvernului RM nr. 285 din 23.05.1996; Hotărîrea Guvernului RM nr. 382 din 24.04.1997; ГОСТ 27751-88;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

04/09/2006

Data punerii in aplicare

15/10/2006

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

10

Clasificare normativ

NCM