NCM E.01.02:2019

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/08/2020

Data punerii in aplicare

14/08/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

31

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 143 din 03.08.2020, cu aplicare din 14.08.2020.

Grupa

E01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prevederile prezentului document normativ se aplică construcţiilor noi sau existente de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, indiferent de tipul de proprietate sau destinaţie şi sunt obligatorii pentru toţi factorii (persoane fizice sau juridice) implicaţi în condiţiile legii la conceperea, la proiectarea, la execuţia, la exploatarea, la utilizarea şi la postutilizarea construcţiilor.

Elaboratorul

ing. Ion Coşcodan şi ing. Tudor Axenti

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C E(01-03)

A fost înlocuit de

Ediție

2020

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM E.02.02:2016; NCM F.02.02-2006; NCM F.05.01-2007; СНиП 2.02.01-83; СНиП II-7-81; СНиП 2.01.07-85; СНиП II-23-81; СНиП 2.02.03-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.04.03-85;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 143 din 03.08.2020, cu aplicare din 14.08.2020.
Clasificare

Grupa

E01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prevederile prezentului document normativ se aplică construcţiilor noi sau existente de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, indiferent de tipul de proprietate sau destinaţie şi sunt obligatorii pentru toţi factorii (persoane fizice sau juridice) implicaţi în condiţiile legii la conceperea, la proiectarea, la execuţia, la exploatarea, la utilizarea şi la postutilizarea construcţiilor.
Emitent

Elaboratorul

ing. Ion Coşcodan şi ing. Tudor Axenti

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C E(01-03)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2020

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM E.02.02:2016; NCM F.02.02-2006; NCM F.05.01-2007; СНиП 2.02.01-83; СНиП II-7-81; СНиП 2.01.07-85; СНиП II-23-81; СНиП 2.02.03-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.04.03-85;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

31

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/08/2020

Data punerii in aplicare

14/08/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

31

Clasificare normativ

NCM