NCM E.03.03:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

07/08/2019

Data punerii in aplicare

16/08/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

190

Clasificare normativ

NCM

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din 07.08.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 256-259, art. 1390), cu aplicare din 16.08.2019.

Grupa

E03

Inlocuiește

NCM E.03.03-2003;capitolele 13 и 14 din NCM E.03.05-2004

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ în construcții NCM E.03.03:2018 „Instalații de semnalizare și avertizare de incendiu” conține condiții tehnice obligatorii pentru proiectarea, construcția și reconstrucția clădirilor și instalațiilor, care stabilesc condiții fată de securitatea împotriva incendiilor și caracteristicelor de exploatare.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C E (01-03)

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

SM SR EN 54-2+AC:2010 ;SM EN 54-3:2015 ;SM SR EN 54-4+AC:2010 ;SM EN 54-5:2017 ;SM SR EN 54-7:2010 ;SM SR EN 54-10:2010 ;SM SR EN 54-11:2010 ;SM EN 54-12:2016 ;SM EN 54-13:2017 ;SM SR EN 54-16:2010 ;SM SR EN 54-17:2010 ;SM SR EN 54-18:2010 ;SM SR EN 54-20:2010 ;SM SR EN 54-21:2010 ;SM SR EN 54-23:2012 ;SM SR EN 54-24:2010 ;SM SR EN 54-25:2010 ;SM EN 54-28:2016 ;SM EN 54-31+A1:2016 ;SM SR ISO 8421-3:2012 ;SM SR EN 13501-1+A1:2012 ;SM SR EN 12094-1:2010 ;SM SR EN 14604:2010 ;SM SR CEI 60050-826:2011 ;SM EN 60079-14:2014 ;SM EN 61672-1:2016 ;SM EN 61672-2:2016 ;NCM E.03.02-2014 ;NCM E.03.04-2004

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din 07.08.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 256-259, art. 1390), cu aplicare din 16.08.2019.
Clasificare

Grupa

E03

Inlocuiește

NCM E.03.03-2003;capitolele 13 и 14 din NCM E.03.05-2004

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ în construcții NCM E.03.03:2018 „Instalații de semnalizare și avertizare de incendiu” conține condiții tehnice obligatorii pentru proiectarea, construcția și reconstrucția clădirilor și instalațiilor, care stabilesc condiții fată de securitatea împotriva incendiilor și caracteristicelor de exploatare.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C E (01-03)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

SM SR EN 54-2+AC:2010 ;SM EN 54-3:2015 ;SM SR EN 54-4+AC:2010 ;SM EN 54-5:2017 ;SM SR EN 54-7:2010 ;SM SR EN 54-10:2010 ;SM SR EN 54-11:2010 ;SM EN 54-12:2016 ;SM EN 54-13:2017 ;SM SR EN 54-16:2010 ;SM SR EN 54-17:2010 ;SM SR EN 54-18:2010 ;SM SR EN 54-20:2010 ;SM SR EN 54-21:2010 ;SM SR EN 54-23:2012 ;SM SR EN 54-24:2010 ;SM SR EN 54-25:2010 ;SM EN 54-28:2016 ;SM EN 54-31+A1:2016 ;SM SR ISO 8421-3:2012 ;SM SR EN 13501-1+A1:2012 ;SM SR EN 12094-1:2010 ;SM SR EN 14604:2010 ;SM SR CEI 60050-826:2011 ;SM EN 60079-14:2014 ;SM EN 61672-1:2016 ;SM EN 61672-2:2016 ;NCM E.03.02-2014 ;NCM E.03.04-2004

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

190

Clasificare normativ

NCM

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

07/08/2019

Data punerii in aplicare

16/08/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

190

Clasificare normativ

NCM

Cuvinte cheie